Deň otvorených dverí v SHMÚ
pri príležitosti Svetového meteorologického dňa
a Svetového dňa vody


SHMU DOD
22. - 23. marca 2019

Slnko Zem Počasie

Slnko dodáva energiu, ktorá je nevyhnutná pre život na Zemi. Ohrieva povrch Zeme, oceány a atmosféru, vytvára vietor, spôsobuje odparovanie vody, poháňa oceánske prúdy a vodné toky, dodáva silu pre všetko živé. Dokonca formuje našu náladu a činnosť.

Čo sa dozviete?

Počas DOD si môžete pozrieť pracoviská SHMÚ na celom Slovensku a vidieť

- zaujímavé prednášky odborníkov
- ukážky meraní s odborným výkladom
- meteorologickú záhradku
- fyzikálne pokusy

a mnoho ďalších zaujímavostí

Dostupnosť vody
pre každého

Svetový deň vody

V súvislosti s meniacou sa klímou je životne dôležité uvedomiť si hrozbu nedostatku vody a zabezpečiť jej dostupnosť pre nás všetkých.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SHMÚ 2019

Regionálne pracoviská:

Bratislava – Koliba

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Jeséniova 17
833 15 Bratislava

Kontakt - spojovateľ: 02 59 415 111
E-mail: shmu@shmu.sk

...Program

Banská Bystrica

22. marca 2019 (piatok), od 9.00 h do 16.00 h
Adresa: Zelená 5
974 04 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Zora Snopková, PhD.
Tel.: 0908 728 012  E-mail: zora.snopkova@shmu.sk

...Program

Košice

22. marca 2019 (piatok), od 9.00 h do 16.00 h
Adresa: Ďumbierska 26
041 17 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Helena Hlavatá, Phd.
Tel.: 055 7961741, 0917 828 266, 0918 640 887
E-mail: helena.hlavata@shmu.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Špitalik
Tel.: 055/7961743, 0915 772 089

...Program

Žilina

22. marca 2019 (piatok), od 9.00 h do 16.00 h
Adresa: Bôrická cesta 103
011 13 Žilina

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Machara
Tel.: 0917 291 956
E-mail: ivan.machara@shmu.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Marcel Zvolenský, PhD.
Tel.: 041/7077521
E-mail: marcel.zvolensky@shmu.sk

...Program

Aerologické a radiačné centrum:

Poprad-Gánovce

22. marca 2019 (piatok), od 9.00 h do 16.00 h
Adresa: Hlavná 178
058 01 Gánovce

Kontaktná osoba: A. Pribullová
Tel.: 0905 290 313
E-mail: anna.pribullova@shmu.sk

Kontaktná osoba: P. Hrabčák
Tel.: 0905 493 509
E-mail: peter.hrabcak@shmu.sk

...Program

Meteorologické stanice:
*MS - meteorologická stanica
OBS - observatórium

MS Tisinec

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Tisinec 114
091 01 Stropkov

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Peter Očipa
Tel.: 0907 138 822, 054 742 2415

OBS Hurbanovo

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Komárňanská 108
947 01 HURBANOVO

Program: Prehliadka meteorologickej záhrady a veže s výkladom o prístrojoch, činnosti a o histórii meraní v Hurbanove

Kontaktná osoba: Ľubomír Babin
Tel.: 035 760 2205, 0905 784 5202

OBS Lomnický štít 

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Lomnický štít

Program: Prezentácia histórie stanice,
prístrojové vybavenie, merania, zameranie (klimatologicko – synoptická stanica),
namerané maximá a minimá za celú históriu

Kontaktná osoba: Ľubomír Stančík
Tel.: 052/4467070, 0905 694 328

MS Liesek

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Stanična 340
027 12 Liesek

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Ivan Loffaj
Tel.: 043 5384 228, 0911 206 736

Kontaktná osoba: Martin Tekeľ
Tel.: 0904 267 139

Telefónne číslo na stanicu: 0907 133 088

MS Dudince

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Viničná 33
Dudince 

Program: Prezentácia činnosti stanice v budove Požiarnej zbrojnice

Kontaktná osoba: Ivan Moravík
Tel.: 0455583160,  0907 131 617

MS Telgárt

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: 976 73 Telgárt

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Pavol Pisár
Tel.: 048 619 4122

MS Štrbské Pleso

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: 059 85 Štrbské Pleso

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Oto Padyšák
Tel.: 0907 510 794

MS Lučenec – Boľkovce

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Stanislav Peťka
Tel.: 047 4394 353

MS Kamenica nad Cirochou

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: 067 83 Kamenica nad Cirochou – letisko 

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Valéria Malá
Tel.: 057 7793 215

MS Nitra-Janíkovce 

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Letisko Nitra – Janíkovce
949 07 Nitra 7

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Ján Šebo
Tel.: 0905 786 217

MS Milhostov-Trebišov

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Milhostov 37
075 01 Trebišov

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Helena Jendžejovská
Tel.: 056 6724 311, 0907 138 826

MS Prievidza

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h
Adresa: Letisková 8
971 01 Prievidza

Program: Prezentácia činnosti stanice

Kontaktná osoba: Ján Kotrík
Tel.: 046 541 3624, 0907 132 749