SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snowdrifts Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Martin a Vrútky, Ružomberok a okolie » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Vodohospodárske bilancie množstva a kvality povrchovej a podzemnej vody

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody

Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody - rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
Zoznam bilančne hodnotených miest - rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
Významné zdroje znečistenia - rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
Mapová príloha  - rok 2008, 2009, 2010 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5), 2011 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5), 2012 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5), 2013 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5), 2014 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5), 2015 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5), 2016 (mapa č. 1, 2, 3, 4, 5)


Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody (textová časť VHB) -
rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

Mapové prílohy:

Mapová príloha sumárnej VHB za jednotlivé rajóny - rok 20152016
(lokality v mapovej prílohe VHB majú priamy súvis s lokalitami v textovej časti VHB)
Mapová príloha VHB za jednotlivé lokality - rok 20152016
(lokality v mapovej prílohe VHB majú priamy súvis s lokalitami v textovej časti VHB)
Mapová príloha bilančných stavov VHB za jednotlivé rajóny - rok 20152016
(mapová príloha VHB má priamy súvis s textovou časťou VHB)
Mapová príloha bilančných stavov VHB za jednotlivé lokality - rok 20152016
(mapová príloha VHB má priamy súvis s textovou časťou VHB)

Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

Last update: 2018-02-19 13:58:25

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑