SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snowdrifts Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Martin a Vrútky, Ružomberok a okolie » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Popis produktov z družice MSG

Na web stránke SHMÚ ponúkame snímky Slovenska, Európy a celej pologule získavané pomocou meteorologickej družice Meteosat označovanej tiež MSG (Meteosat Second Generation). Ide v poradí o druhú generáciu geostacionárnych družíc, ktoré sú prevádzkované európskou organizáciou EUMETSAT so sídlom v Darmstadte, SRN.

Stručná história geostacionárnych družíc EUMETSAT-u

Prvú generáciu tvorili družice Meteosat 1 až 7, ktorými EUMETSAT zabezpečoval svoju základnú službu - snímanie Zeme z pozície 0 st. zem. šírky a 0 st. zem. dĺžky, v období od roku 1977 do júna 2006 s krátkym prerušením v rokoch 1979-1981. Meteosat prvej generácie poskytoval snímky Zeme nepretržite každých 30 minút v troch spektrálnych pásmach:

  • 1. Viditeľné pásmo (VIS)0,4 - 1.0 µm
  • 2. Infračervené pásmo (IR) 10,5 - 12,5 µm
  • 3. Pásmo absorpcie vodnou parou (WV)5,7 - 7,1 µm

Snímanie Zeme princípom skenovania po riadkoch zabezpečuje rotácia družice okolo jej osi rýchlosťou asi 100 otáčok za minútu. Skenovací prístroj MVIRI (Meteosat Visible and Infrared Imager pre Meteosat prvej generácie) poskytoval na zemskom povrchu pod družicou rozlíšenie detailu 5 km (pre IR a WV pásmo), resp. 2,5 km (pre VIS pásmo).

Pohľad na družicu Meteosat:

1.jpg 

Posledná zo série družíc prvej generácie - Meteosat 7 bola počas leta 2006 presunutá na pozíciu 57,5 st. východnej zemepisnej dĺžky, kde zabezpečuje snímanie Indického oceána a priľahlých krajín (IOCD - Indian Ocean Data Coverage).

Od okamihu ukončenia zabezpečovania základnej služby EUMETSAT-u družicou Meteosat 7 prevzala túto službu družica MSG-1, s operatívnym označením Meteosat 8. Ďalšia družica v poradí - MSG-2 bola vypustená v decembri 2005 a do operatívnej prevádzky (pod označením Meteosat 9) bola odovzdaná 11.4.2007. Od toho okamihu sa družica Meteosat 8 stala jej záložnou družicou.

Skenovací proces družice MSG tiež využíva rotáciu okolo jej osi. Skenovací prístroj SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) pracuje súčasne v 12 spektrálnych pásmach - kanáloch (v nasledujúcej tabuľke uvádzame iba vlnovú dĺžku stredu pásma):

 Kanál  Popis                                     

 Vlnová dĺžka             

 Poznámka

 1. Viditeľné pásmo VIS 0,6 µm Odrazené slnečné svetlo
 2. Viditeľné pásmo VIS 0,8 µm Odrazené slnečné svetlo
 3. Blízke infračervené pásmo NIR 1,6 µm Slnečné svetlo, prímes IR
 4. Infračervené pásmo IR 3,9 µm Atmosférické okno
 5. Infračervené pásmo WV 6,2 µm Absorpcia vodnou parou
 6. Infračervené pásmo WV 7,3 µm Absorpcia vodnou parou
 7. Infračervené pásmo IR 8,7 µm Atmosférické okno
 8. Infračervené pásmo IR 9,7 µm Absorpcia ozónom
 9. Infračervené pásmo IR 10,8 µm Atmosférické okno
 10. Infračervené pásmo IR 12,0 µm Atmosférické okno
 11. Infračervené pásmo IR 13,4 µm Absorpcia CO2
 12. Viditeľné pásmo HRV 0,6-1,0 µm Odrazené slnečné svetlo

 2.jpg

Pohľad na družicu MSG:

Skenovací prístroj SEVIRI poskytuje na zemskom povrchu pod družicou rozlíšenie detailu 3 km (pre kanály 1-11), resp. 1 km (pre kanál 12). Výsledkom skenovania, ktoré sa opakuje každých 15 minút, sú snímky s rozmerom 3712x3712 pixlov pre kanály 1-11, resp. 5568x11136 pre kanál č. 12. Možno ich spracovávať a používať ako celok alebo vo forme definovaného výrezu. Detailnejšie informácie o družici možno nájsť na www.eumetsat.int.

Popis produktov z družice MSG zverejňovaných na web stránke SHMÚ

V súlade s licenčnou politikou Eumetsatu sme sa rozhodli pre zverejňovanie voľne šíriteľných snímkov z termínov 0, 6, 12 a 18 hodín UTC takmer v ich pôvodnej kvalite, iba z dôvodov zníženia prenášaného objemu údajov je na obrázky aplikovaná jpg-kompresia.

Zobrazenie strednej Európy v prirodzených farbách 18.12.2007 o 12:00 UTC:

3.jpg

Tento produkt vzniká kombináciou prvých troch kanálov MSG snímajúcich vo viditeľnom (resp. blízkom infračervenom) pásme spektra. Každý kanál je premietnutý v jednej zo základných farieb:

R - červená: kanál č. 3 (blízky infračervený)
G - zelená: kanál č. 2 (viditeľný)
B - modrá: kanál č. 1 (viditeľný)

Produkt poskytuje farebne takmer prirodzený pohľad na zemský povrch a oblačnosť. Farebné odtiene oblačnosti sú spôsobené najmä prítomnosťou vplyvu tepelného žiarenia na treťom kanáli. Toto spôsobuje ofarbenie studenej vysokej oblačnosti obsahujúcej ľadové kryštáliky do tyrkysovej farby. Tyrkysovou farbou sa tiež zobrazuje snehová pokrývka. Nízka a stredná oblačnosť nadobúda odtiene šedofialovej farby. Zemský povrch je podľa množstva vegetácie sfarbený od zelenej (bohatá vegetácia) cez tavohnedú (skalnatý povrch) až po svetlú ružovú (púštny piesok). Nevýhodou tohto produktu je jeho závislosť od osvetlenia slnečným žiarením, v dôsledku čoho je použiteľný iba v denných hodinách. V našich zemepisných šírkach klesá jeho využiteľnosť najmä v zimných mesiacoch, keď sa Slnko nachádza nad obratníkom Kozorožca.

Zobrazenie vzduchových hmôt v oblasti strednej Európy 18.12.2008 o 12:00 UTC:

4.jpg

Tento produkt vzniká kombináciou iba infračervených kanálov MSG, preto jeho veľkou výhodou je nezávislosť od polohy Slnka, možno ho využívať nepretržite 24 hodín denne. V základných farbách tohto produktu sa zobrazujú nasledujúce obrazy:

R - červená: rozdiel kanálov 5 a 6
G - zelená: rozdiel kanálov 8 a 9
B - modrá: inverzne kanál č. 5

Kanály č. 5 a 6 poskytujú informáciu o rozložení vlhkosti v strednej a hornej troposfére, kanál č. 9 o vertikálnej mohutnosti oblačnosti a kanál č. 8 o koncentrácii stratosférického ozónu. Vysoká koncentrácia stratosférického ozónu je typická pre studené vzduchové hmoty polárneho pôvodu (zobrazujú sa modrou farbou), naopak nízka koncentrácia sa spája s teplými vzduchovými hmotami. Tento produkt je veľmi vhodný pre sledovanie vývoja tlakových níží, pri detekcii potenciálnej vorticity a dýzových prúdení na rozhraní vzduchových hmôt.

Zobrazenie vzduchových hmôt v oblasti Európy a severnej časti Atlantického oceánu 18.12.2007 o 12:00 UTC:

5.jpg

Zobrazenie Slovenska a okolia vo viditeľnom spektre pri vysokom rozlíšení 18.12.2007 o 12:00 UTC:

6.jpg

12. kanál družice MSG poskytuje snímky vo vysokom rozlíšení, vďaka ktorému možno sledovať aj jemné detaily oblačnosti. Užitočný je v zime pri sledovaní rozloženia snehovej pokrývky, hmly a nízkej oblačnosti, v lete pri monitorovaní konvekcie a najmä silných búrok. Pre detekciu oblakov obsahujúcich ľadové kryštáliky, detekciu snehovej pokrývky a hmiel je užitočné kombinovať 12. kanál s infračerveným kanálom č. 9 a kanálom č. 3. Hoci majú tieto kanály nižšie rozlíšenie, v našom produkte sú transformované do vysokého rozlíšenia a sú skombinované s 12. kanálom takým spôsobom, aby sa zachovalo jeho vysoké rozlíšenie v každej základnej farbe R, G a B.

Meteosat internet servis, infračervený kanál v odtieňoch šedej:

7.jpg

Meteosat internet servis, infračervený kanál v pseudofarbách:

8.jpg

Tieto snímky sú preberané z web-stránky Eumetsatu http://www.eumetsat.int/ , kde sú voľne prístupné širokej verejnosti. Na SHMÚ iba upravujeme pozíciu zobrazovaného výrezu, jas a kontrast a pridávame štátne hranice so zvýraznením Slovenska. Originály týchto snímok možno nájsť na adrese:
http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Real-time_Images/index.htm?l=en
Kvalita týchto snímok je v Eumetsate umelo znižovaná v súlade s licenčnou politikou Eumetsatu.

RGB-kompozícia kanálov 3-2-1 zobrazuje Zem, ako ju videla družica MSG na poludnie 18.12.2007. Tyrkysovou farbou sú zvýraznené vysoké oblaky pozostávajúce z ľadových krištálikov. V súlade s ročným obdobím je severná pologuľa odklonená od Slnka, preto horný okraj disku je tmavý:

9.jpg

V praxi sa zobrazenie celého disku využíva veľmi málo. Väčšinou sa používajú definované výrezy, tzv. záujmové oblasti, ktoré sa premietajú do zvolenej mapovej projekcie a môžu sa potom kombinovať s poliami rôznych meteorologických prvkov používaných pri analýze a predpovedi počasia.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑