We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prehľad počasia za týždeň

Na začiatku týždňa zasahoval do karpatskej oblasti od severovýchodu okraj slabnúcej tlakovej výše. Zároveň sa nad Alpami udržiavala tlaková níž. V utorok 15.5. ovplyvňovalo počasie u nás frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorej stred sa udržiaval nad východným Rakúskom. V stredu 16.5. sme boli naďalej pod vplyvom tlakovej níže, ktorej stred sa presúval z Maďarska cez východné Karpaty nad juhovýchodné Poľsko a tu sa udržiavala aj počas štvrtka 17.5. Počas piatku 18.5. sa jej stred presúval ďalej z Poľska nad Bielorusko až Rusko. Počas soboty vplyv tejto tlakovej níže postupne slabol a zároveň k nám od severozápadu zasahoval okraj tlakovej výše. V nedeľu 20.5. zasahovala do našej oblasti od severu tlaková výš, ktorej stred sa v priebehu noci presunul zo Severného mora nad južné Švédsko a priľahlé Baltské more.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, JP 21.5.2018 14:25 LSEČ

"Prehľad počasia za týždeň" je aktualizovaný každý pondelok do 15:00 SEČ/LSEČ.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑