SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowfallGround ice Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Ružomberok and surroundings » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC DECEMBER 2019

Na začiatku mesiac počasie v našej oblasti ovplyvňoval teplý front. Za ním sa v nasledujúcich dňoch cez strednú Európu presúvala smerom na východ až juhovýchod tlaková výš a po jej zadnej strane k nám začal od 5.12 prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia teplý vzduch. Prílev teplého vzduchu ukončil až prechod studeného frontu 9. resp. 10.12, za ktorým sa k nám v chladnejšom vzduchu od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Nasledujúci deň sa stred tlakovej výše cez našu oblasť presúval ďalej na východ a 12.12. počasie u nás ovplyvnilo zvlnené frontálne rozhranie. Ďalší frontálny systém k nám postúpil 13.12. a v nasledujúcich dňoch k nám prúdil od juhozápadu teplý a vlhký vzduch po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže nad Atlantikom. Od 16. do 20.12 k nám od juhovýchodu zasahovala tlaková výš a prílev veľmi teplého vzduchu ešte zosilnel. Jeho prílev ukončil 21.12 zrážkovo výrazný studený front, na ktorom sa v alpskej oblasti vytvorila podružná tlaková níž. 23.12. ovplyvnila počasie v našej oblasti tlaková níž ktorej stred sa cez východné Maďarsko presúval nad Rumunsko a Ukrajinu a po jej zadnej strane k nám postupne začal prúdiť chladný vzduch od severozápadu. Zároveň sa 24.12. do strednej Európy od juhozápadu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Ten 25.12. zoslabol a od západu do našej oblasti v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpil oklúzny front. V ďalších dňoch k nám medzi brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad východnou Európou a tlakovou výšou nad západom svetadiela, Alpami a Škandináviou od severozápadu až severu prúdil chladný morský vzduch. Jeho prílev 28.12. zosilnel a nasledujúci deň vyvrcholil. Súčasne sa v chladnom vzduchu do našej oblasti od severozápadu presunula tlaková výš. 30.12 sa jej stred presunul nad Balkán a do našej oblasti začal vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť teplý vzduch. V posledný decembrový deň začal počasie v našej oblasti ovplyvňovať studený front spojený s tlakovou nížou nad severnou Európou. VYDAL: OMPaV, MM 3.1.2020 7:30 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑