SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Vodohospodárska bilancia

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody predstavuje komplexné, reálne, priestorové a časovo aktuálne zhodnotenie hospodárenia s vodnými zdrojmi SR v uplynulom roku. Na základe spracovania skutočne realizovaných požiadaviek na vodu a reálneho stavu množstva vodných zdrojov hodnotí vzťah medzi požiadavkami na vodu s využiteľným množstvom vôd v uplynulom roku, pričom požiadavky reprezentujú uskutočnené odbery a vypúšťania odpadových vôd a osobitých vôd.
Jej výsledky smerujú k analýze pre efektívne, environmentálne a optimálne hospodárenie s vodnými zdrojmi.

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody je aj podkladom na výhľadové bilancovanie vôd na účely zostavovania vodohospodárskych plánov.

 

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑