HYDROLOGICAL WARNING Level 1 Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

 

Máte záujem o exkurziu ?

 

Pre skupinky záujemcov (prednostne pre študentov a žiakov škôl) poskytujeme možnosť

exkurzie na pracovisku Odboru meteorologické predpovede a výstrahy,

spojenú s výkladom meteorológa (exkurzie na iných pracoviskách nespadajú pod našu kompetenciu). Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pracovníkov OMPaV je možné vykonať exkurziu len v pracovných dňoch

UTOROK a ŠTVRTOK v čase od 0900 do 1030

Na dohodnutie exkurzie (dátum, čas, počet účastníkov, ...) nás kontaktujte na tel. čísle:

02/ 594 15 370 alebo 02/ 594 15 432

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑