SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWindGround ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Školenie žiadateľov o odbornú spôsobilosť

Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (§ 14c ods. 6 písm. f) o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom vykonalo školenie pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.

Program (pdf, 95 kB)
Biopalivá a biokvapaliny (pdf, 753 kB)
BioGrace - the biofuel GHG emission calculation tool (pdf, 1191 kB)
Databáza pôd SR (pdf, 1352 kB)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny - Formuláre - obsah, forma (pdf, 1627 kB)
Prístup k informáciám o biopalivách a biokvapalinách na webe (pdf, 2567 kB)
Pripravované európske normy na kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely (pdf, 271 kB)
Národný inventarizačný systém SR (pdf, 810 kB)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny (pdf, 818 kB)
Prezenčná listina (pdf, 555 kB)
Smernica 2009/28/ES (pdf, 583 kB)
Vyhláška MPRV SR č. 295/2011 Z.z. (pdf, 154 kB)
Úvod do problematiky zmeny klímy (pdf, 232 kB)

"Právnické osoby, ktorým boli udelené osvedčenia o odbornej spôsobilosti" - podrobnosti na webe MŽP SR:
http://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/zmena-klimy/register-oso_05_2012.pdf

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑