SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchFog Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Sadzobník

 

SADZOBNÍK

 

úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 

a) 0,07 € za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - ČB

    0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - ČB

    0,14 € za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - ČB

    0,18 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - ČB

    0,60 € za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - farebne

    1,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - farebne

    1,20 € za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - farebne

    2,00 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - farebne

b) 0,39 € CD ROM slim printable

    0,49 € DVD ROM printable

c) obálka formát C6 - 0,06 €

    obálka formát C5 - 0,09 €

    obálka formát C4 - 0,16 €

d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

e) informácia poskytnutá telefonicky, faxom, alebo mailom a informácia, ktorej výška celkových materiálnych nákladov na vyhotovenie nepresahuje sumu 3,50 € sa nespoplatňuje.

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑