SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowdriftsGround ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings