SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground frost Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

EUMETSAT


EUMETSAT je európska agentúra, ktorá prevádzkuje satelity za účelom monitorovania počasia, klímy a životného prostredia

 

EUMETSAT prevádzkuje systém meteorologických satelitov, ktoré monitorujú atmosféru, oceán a povrch pevniny, ktorý poskytuje nepretržite údaje o počasí a klíme, obrazové informácie a produkty. Tieto informácie sú distribuované na národné Meteorologické služby v členských krajinách, kooperujúcich krajinách a ďalším zákazníkom.

EUMETSAT má rozsiahly systém pozemných zariadení ktorými kontroluje a riadi satelity a zhromažďuje a spracúva údaje.

Údaje sú získavané s vysokou frekvenciou a následné produkty slúžia na podporu predpovedných, ale aj bezpečnostných systémov. Pomáhajú meteorológom v získavaní prehľadu o vývoji počasia a umožňujú stanoviť oblasti s potenciálne nebezpečným počasím. Toto tvorí základ krátkodobej predpovede a výstražnej služby. Takéto informácie sú kritickým bodom v bezpečnosti leteckej prevádzky, cestnej premávky, ale aj v poľnohospodárstve, v hydrologickej výstražnej službe a v ďalších sektoroch.

Slovensko reprezentované Slovenským hydrometeorologickým ústavom je plnoprávnym členom EUMETSATu od roku 2006.

 

Pre viac informácií kliknite sem.

 

Tendre vypísané EUMETSATom:

 • Newly added ITT Ref.: 12/205937
 • Newly added ITT Ref.: 12/047
 • Newly added ITT Ref.: 12/206045
 • Newly added ITT Ref.: 12/206044
 • Newly added ITT Ref.: 12/205940
 • Newly added ITT Ref.: 12/206078
 • Newly added ITT Ref.: 12/206042
 • Newly added ITT Ref.: 12/205909
 • Newly added ITT Ref.: 12/205350
 • Newly added ITT Ref.: 12/205985
 • Newly added ITT Ref.: 12/206054
 • Newly added ITT Ref.: 12/206053
 • Newly added ITT Ref.: 12/051
 • Newly added ITT Ref.: 12/053
 • Newly added ITT Ref.: 12/206079
 • Newly added ITT Ref.: 12/206188
 • Newly added ITT Ref.: 12/206121
 • Newly added ITT Ref.: 12/206094
 • Newly added ITT Ref.: 12/206281
 • Newly added ITT Ref.: 12/206334
 • Newly added ITT Ref.: 12/206317
 • Newly added ITT Ref.: 12/058
 • Newly added ITT Ref.: 12/049
 • Newly added ITT Ref.: 12/056
 • Newly added ITT Ref.: 12/206180
 • Newly added ITT Ref.: 12/059
 • Newly added ITT Ref.: 12/062
 • Newly added ITT Ref.: 12/067
 • Newly added ITT Ref.: 12/071
 • Newly added ITT Ref.: 12/072
 • Newly added ITT Ref.: 12/070
 • Newly added ITT Ref.: 13/074
 • Newly added ITT Ref.: 13/206814
 • Newly added ITT Ref.: 13/206823
 • Newly added ITT Ref.: 13/206759
 • Newly added ITT Ref.: 13/206829
 • Newly added ITT Ref.: 13/073
 • Newly added ITT Ref.: 13/206793
 • Newly added ITT Ref.: 13/207019
 • Newly added ITT Ref.: 13/207078
 • Newly added ITT Ref.: 13/207082
 • Newly added ITT Ref.: 13/207193
 • Newly added ITT Ref.: 13/207275
 • Newly added ITT Ref.: 13/077
 • Newly added ITT Ref.: 13/078
 • Newly added ITT Ref.: 13/207184
 • Newly added ITT Ref.: 13/207219
 • Newly added ITT Ref.: 13/206971
 • Newly added ITT Ref.: 13/207667
 • Newly added ITT Ref.: 13/207669
 • Newly added ITT Ref.: 13/207526
 • Newly added ITT Ref.: 13/207639
 • Newly added ITT Ref.: 13/207768
 • Newly added ITT Ref.: 13/207725
 • Newly added ITT Ref.: 13/207699
 • Newly added ITT Ref.: 13/207670
 • Newly added ITT Ref.: 13/207655
 • Newly added ITT Ref.: 13/207643
 • Newly added ITT Ref.: 13/207756
 • Newly added ITT Ref.: 13/207712
 • Newly added ITT Ref.: 13/207836
 • Newly added ITT Ref.: 13/207702
 • Newly added ITT Ref.: 13/207963
 • Newly added ITT Ref.: 13/207929
 • Newly added ITT Ref.: 13/207944
 • Newly added ITT Ref.: 13/207913
 • Newly added ITT Ref.: 13/207702
 • Newly added ITT Ref.: 13/208011
 • Newly added ITT Ref.: 13/207965
 • Newly added ITT Ref.: 13/208025
 • Newly added ITT Ref.: 13/081
 • Newly added ITT Ref.: 13/208048
 • Newly added ITT Ref.: 13/207987
 • Newly added ITT Ref.: 13/207815
 • Newly added ITT Ref.: 13/091
 • Newly added ITT Ref.: 13/087
 • Newly added ITT Ref.: 13/083
 • Newly added ITT Ref.: 13/207945
 • Newly added ITT Ref.: 13/082
 • Newly added ITT Ref.: 14/208389
 • Newly added ITT Ref.: 13/088
 • Newly added ITT Ref.: 14/208505
 • Newly added ITT Ref.: 13/084
 • Newly added ITT Ref.: 14/208379
 • Newly added ITT Ref.: 14/208637
 • Newly added ITT Ref.: 14/208543
 • Newly added ITT Ref.: 14/208633
 • Newly added ITT Ref.: 14/208658
 • Newly added ITT Ref.: 14/208708
 • Newly added ITT Ref.: 14/208740
 • Newly added ITT Ref.: 14/208683
 • Newly added ITT Ref.: 14/208762
 • Newly added ITT Ref.: 14/208760
 • Newly added ITT Ref.: 14/208806
 • Newly added ITT Ref.: 14/208737
 • Newly added ITT Ref.: 14/208887
 • Newly added ITT Ref.: 14/208765
 • Newly added ITT Ref.: 14/208872
 • Newly added ITT Ref.: 14/208912
 • Newly added ITT Ref.: 14/208504
 • Newly added ITT Ref.: 14/208862
 • Newly added ITT Ref.: 14/208963
 • Newly added ITT Ref.: 14/209017
 • Newly added ITT Ref.: 14/208759
 • Newly added ITT Ref.: 14/209030
 • Newly added ITT Ref.: 14/208775
 • Newly added ITT Ref.: 14/209160
 • Newly added ITT Ref.: 14/209169
 • Newly added ITT Ref.: 14/209180
 • Newly added ITT Ref.: 14/208775
 • Newly added ITT Ref.: 14/208814
 • Newly added ITT Ref.: 14/209144
 • Newly added ITT Ref.: 14/209142
 • Newly added ITT Ref.: 14/209186
 • Newly added ITT Ref.: 14/209248
 • Newly added ITT Ref.: 14/209215
 • Newly added ITT Ref.: 14/209270
 • Newly added ITT Ref.: 14/209305
 • Newly added ITT Ref.: 14/209308
 • Newly added ITT Ref.: 14/101
 • Newly added ITT Ref.: 14/208913
 • Newly added ITT Ref.: 14/209336
 • Newly added ITT Ref.: 14/100
 • Newly added ITT Ref.: 14/209149
 • Newly added ITT Ref.: 14/209409
 • Newly added ITT Ref.: 14/209420
 • Newly added ITT Ref.: 14/209280
 • Newly added ITT Ref.: 14/209376
 • Newly added ITT Ref.: 14/102
 • Newly added ITT Ref.: 14/098
 • Newly added ITT Ref.: 14/209414
 • Newly added ITT Ref.: 14/099
 • Newly added ITT Ref.: 14/209319
 • Newly added ITT Ref.: 14/209504
 • Newly added ITT Ref.: 14/209556
 • Newly added ITT Ref.: 14/209440
 • Newly added ITT Ref.: 14/108
 • Newly added ITT Ref.: 14/002
 • Newly added ITT Ref.: 14/209551
 • Newly added ITT Ref.: 14/209827
 • Newly added ITT Ref.: 14/105
 • Newly added ITT Ref.: 14/209690
 • Newly added ITT Ref.: 14/209747
 • Newly added ITT Ref.: 14/109
 • Newly added ITT Ref.: 14/209628
 • Newly added ITT Ref.: 14/111
 • Newly added ITT Ref.: 14/113
 • Newly added ITT Ref.: 15/210062
 • Newly added ITT Ref.: 15/210062
 • Newly added ITT Ref.: 15/210052
 • Newly added ITT Ref.: 14/115
 • Newly added ITT Ref.: 14/116
 • Newly added ITT Ref.: 14/114
 • Newly added ITT Ref.: 15/210190
 • Newly added ITT Ref.: 15/210276
 • Newly added ITT Ref.: 15/210043
 • Newly added ITT Ref.: 15/210265
 • Newly added ITT Ref.: 15/210087
 • Newly added ITT Ref.: 15/210373
 • Newly added ITT Ref.: 15/210352
 • Newly added ITT Ref.: 15/210384
 • Newly added ITT Ref.: 15/210281
 • Newly added ITT Ref.: 15/210487
 • Newly added ITT Ref.: 15/210517
 • Newly added ITT Ref.: 15/210587
 • Newly added ITT Ref.: 15/210629
 • Newly added ITT Ref.: 15/210602
 • Newly added ITT Ref.: 15/210584
 • Newly added ITT Ref.: 15/210519
 • Newly added ITT Ref.: 15/210574
 • Newly added ITT Ref.: 15/210563
 • Newly added ITT Ref.: 15/129
 • Newly added ITT Ref.: 15/210575
 • Newly added ITT Ref.: 15/210678
 • Newly added ITT Ref.: 15/210771
 • Newly added ITT Ref.: 15/210712
 • Newly added ITT Ref.: 15/210818
 • Newly added ITT Ref.: 15/210478
 • Newly added ITT Ref.: 15/210781
 • Newly added ITT Ref.: 15/210733
 • Newly added ITT Ref.: 15/210840
 • Newly added ITT Ref.: 11/003
 • Newly added ITT Ref.: 15/210390
 • Newly added ITT Ref.: 15/210839
 • Newly added ITT Ref.: 15/210685
 • Newly added ITT Ref.: 15/128
 • Newly added ITT Ref.: 15/125
 • Newly added ITT Ref.: 15/210505
 • Newly added ITT Ref.: 15/210674
 • Newly added ITT Ref.: 15/210980
 • Newly added ITT Ref.: 15/127
 • Newly added ITT Ref.: 15/210577
 • Newly added ITT Ref.: 15/210959
 • Newly added ITT Ref.: 15/210662
 • Newly added ITT Ref.: 15/210663
 • Newly added ITT Ref.: 15/210671
 • Newly added ITT Ref.: 15/210670
 • Newly added ITT Ref.: 15/210910
 • Newly added ITT Ref.: 15/211035
 • Newly added ITT Ref.: 15/210991
 • Newly added ITT Ref.: 15/210681
 • Newly added ITT Ref.: 15/211102
 • Newly added ITT Ref.: 15/124
 • Newly added ITT Ref.: 15/210604
 • Newly added ITT Ref.: 15/211002
 • Newly added ITT Ref.: 15/211141
 • Newly added ITT Ref.: 15/133
 • Newly added ITT Ref.: 15/210964
 • Newly added ITT Ref.: 15/211101
 • Newly added ITT Ref.: 15/211135
 • Newly added ITT Ref.: 15/211167
 • Newly added ITT Ref.: 15/211138
 • Newly added ITT Ref.: 15/211089
 • Newly added ITT Ref.: 15/210970
 • Newly added ITT Ref.: 15/211277
 • Newly added ITT Ref.: 15/211000
 • Newly added ITT Ref.: 15/211213
 • Newly added ITT Ref.: 15/131
 • Newly added ITT Ref.: 15/211444
 • Newly added ITT Ref.: 15/211520
 • Newly added ITT Ref.: 15/130
 • Newly added ITT Ref.: 15/210751
 • Newly added ITT Ref.: 15/136
 • Newly added ITT Ref.: 15/211424
 • Newly added ITT Ref.: 15/211567
 • Newly added ITT Ref.: 15/211541
 • Newly added ITT Ref.: 15/211542
 • Newly added ITT Ref.: 15/211535
 • Newly added ITT Ref.: 15/211492
 • Newly added ITT Ref.: 15/211566
 • Newly added ITT Ref.: 15/211516
 • Newly added ITT Ref.: 15/211389
 • Newly added ITT Ref.: 15/211521
 • Newly added ITT Ref.: 14/112
 • Newly added ITT Ref.: 15/211423
 • Newly added ITT Ref.: 15/211729
 • Newly added ITT Ref.: 15/211616
 • Newly added ITT Ref.: 15/211694
 • Newly added ITT Ref.: 15/137
 • Newly added ITT Ref.: 15/139
 • Newly added ITT Ref.: 16/211995
 • Newly added ITT Ref.: 16/211971
 • Newly added ITT Ref.: 16/211972
 • Newly added ITT Ref.: 16/211988
 • Newly added ITT Ref.: 16/211989
 • Newly added ITT Ref.: 16/211964
 • Newly added ITT Ref.: 16/212072
 • Newly added ITT Ref.: 16/212023
 • Newly added ITT Ref.: 16/212057
 • Newly added ITT Ref.: 16/212133
 • Newly added ITT Ref.: 16/142
 • Newly added ITT Ref.: 16/212131
 • Newly added ITT Ref.: 16/212188
 • Newly added ITT Ref.: 16/212185
 • Newly added ITT Ref.: 16/212165
 • Newly added ITT Ref.: 16/212019
 • Newly added ITT Ref.: 16/212164
 • Newly added ITT Ref.: 16/212259
 • Newly added ITT Ref.: 16/212187
 • Newly added ITT Ref.: 16/212218
 • Newly added ITT Ref.: 16/212219
 • Newly added ITT Ref.: 16/212216
 • Newly added ITT Ref.: 16/212132
 • Newly added ITT Ref.: 16/212366
 • Newly added ITT Ref.: 16/001
 • Newly added ITT Ref.: 16/212192
 • Newly added ITT Ref.: 16/212317
 • Newly added ITT Ref.: 16/212227
 • Newly added ITT Ref.: 16/143
 • Newly added ITT Ref.: 16/212235
 • Newly added ITT Ref.: 16/212383
 • Newly added ITT Ref.: 16/212352
 • Newly added ITT Ref.: 16/212408
 • Newly added ITT Ref.: 16/212293
 • Newly added ITT Ref.: 16/212375
 • Newly added ITT Ref.: 16/212479
 • Newly added ITT Ref.: 16/212532
 • Newly added ITT Ref.: 16/212411
 • Newly added ITT Ref.: 16/145
 • Newly added ITT Ref.: 16/212480
 • Newly added ITT Ref.: 16/212343
 • Newly added ITT Ref.: 16/212282
 • Newly added ITT Ref.: 16/212534
 • Newly added ITT Ref.: 16/212608
 • Newly added ITT Ref.: 16/212605
 • Newly added ITT Ref.: 16/212628
 • Newly added ITT Ref.: 16/212258
 • Newly added ITT Ref.: 16/212280
 • Newly added ITT Ref.: 16/212622
 • Newly added ITT Ref.: 16/212629
 • Newly added ITT Ref.: 16/212679
 • Newly added ITT Ref.: 16/212805
 • Newly added ITT Ref.: 16/147
 • Newly added ITT Ref.: 16/212449
 • Newly added ITT Ref.: 16/212907
 • Newly added ITT Ref.: 16/212702
 • Newly added ITT Ref.: 16/212841
 • Newly added ITT Ref.: 16/212876
 • Newly added ITT Ref.: 16/212821
 • Newly added ITT Ref.: 16/212927
 • Newly added ITT Ref.: 16/213000
 • Newly added ITT Ref.: 16/212992
 • Newly added ITT Ref.: 16/212953
 • Newly added ITT Ref.: 16/212925
 • Newly added ITT Ref.: 16/212917
 • Newly added ITT Ref.: 16/212794
 • Newly added ITT Ref.: 16/213038
 • Newly added ITT Ref.: 16/213024
 • Newly added ITT Ref.: 16/213027
 • Newly added ITT Ref.: 16/212926
 • Newly added ITT Ref.: 16/212969
 • Newly added ITT Ref.: 16/213154
 • Newly added ITT Ref.: 16/213008
 • Newly added ITT Ref.: 16/213086
 • Newly added ITT Ref.: 16/152
 • Newly added ITT Ref.: 16/213014
 • Newly added ITT Ref.: 16/213140
 • Newly added ITT Ref.: 16/153
 • Newly added ITT Ref.: 16/213219
 • Newly added ITT Ref.: 16/212903
 • Newly added ITT Ref.: 16/212966
 • Newly added ITT Ref.: 16/213128
 • Newly added ITT Ref.: 16/213146
 • Newly added ITT Ref.: 16/213206
 • Newly added ITT Ref.: 16/212872
 • Newly added ITT Ref.: 16/213218
 • Newly added ITT Ref.: 16/213220
 • Newly added ITT Ref.: 16/213078
 • Newly added ITT Ref.: 16/213091
 • Newly added ITT Ref.: 16/213127
 • Newly added ITT Ref.: 16/213221
 • Newly added ITT Ref.: 16/213007
 • Newly added ITT Ref.: 16/213300
 • Newly added ITT Ref.: 16/146
 • Newly added ITT Ref.: 16/213205
 • Newly added ITT Ref.: 16/213334
 • Newly added ITT Ref.: 16/213335
 • Newly added ITT Ref.: 16/213135
 • Newly added ITT Ref.: 16/156
 • Newly added ITT Ref.: 16/158
 • Newly added ITT Ref.: 16/157
 • Newly added ITT Ref.: 16/213169
 • Newly added ITT Ref.: 16/213361
 • Newly added ITT Ref.: 16/213379
 • Newly added ITT Ref.: 16/148
 • Newly added ITT Ref.: 16/213377
 • Newly added ITT Ref.: 16/159
 • Newly added ITT Ref.: 16/213260
 • Newly added ITT Ref.: 16/213460
 • Newly added ITT Ref.: 16/213464
 • Newly added ITT Ref.: 16/213504
 • Newly added ITT Ref.: 16/213513
 • Newly added ITT Ref.: 16/164
 • Newly added ITT Ref.: 16/213418
 • Newly added ITT Ref.: 16/150
 • Newly added ITT Ref.: 16/213160
 • Newly added ITT Ref.: 16/165
 • Newly added ITT Ref.: 16/213583
 • Newly added ITT Ref.: 16/213600
 • Newly added ITT Ref.: 16/160
 • Newly added ITT Ref.: 16/212913
 • Newly added ITT Ref.: 16/168
 • Newly added ITT Ref.: 16/166
 • Newly added ITT Ref.: 16/213511
 • Newly added ITT Ref.: 16/213158
 • Newly added ITT Ref.: 16/171
 • Newly added ITT Ref.: 16/213561
 • Newly added ITT Ref.: 16/213619
 • Newly added ITT Ref.: 16/174
 • Newly added ITT Ref.: 17/213701
 • Newly added ITT Ref.: 16/213638
 • Newly added ITT Ref.: 16/213619
 • Newly added ITT Ref.: 16/173
 • Newly added ITT Ref.: 16/172
 • Newly added ITT Ref.: 17/213919
 • Newly added ITT Ref.: 17/213843
 • Newly added ITT Ref.: 17/213993
 • Newly added ITT Ref.: 17/213997
 • Newly added ITT Ref.: 17/213987
 • Newly added ITT Ref.: 17/213995
 • Newly added ITT Ref.: 17/213920
 • Newly added ITT Ref.: 17/214010
 • Newly added ITT Ref.: 16/169
 • Newly added ITT Ref.: 17/214125
 • Newly added ITT Ref.: 17/176
 • Newly added ITT Ref.: 17/214047
 • Newly added ITT Ref.: 17/214046
 • Newly added ITT Ref.: 17/213940
 • Newly added ITT Ref.: 17/214127
 • Newly added ITT Ref.: 17/214164
 • Newly added ITT Ref.: 17/214193
 • Newly added ITT Ref.: 17/214184
 • Newly added ITT Ref.: 17/214196
 • Newly added ITT Ref.: 17/214185
 • Newly added ITT Ref.: 17/214134
 • Newly added ITT Ref.: 17/213986
 • Newly added ITT Ref.: 17/214169
 • Newly added ITT Ref.: 17/214186
 • Newly added ITT Ref.: 17/214176
 • Newly added ITT Ref.: 17/214049
 • Newly added ITT Ref.: 17/214188
 • Newly added ITT Ref.: 17/214297
 • Newly added ITT Ref.: 17/214286
 • Newly added ITT Ref.: 17/214296
 • Newly added ITT Ref.: 17/214399
 • Newly added ITT Ref.: 16/151
 • Newly added ITT Ref.: 17/214375
 • Newly added ITT Ref.: 17/214335
 • Newly added ITT Ref.: 15/135
 • Newly added ITT Ref.: 17/214230
 • Newly added ITT Ref.: 17/213848
 • Newly added ITT Ref.: 17/181
 • Newly added ITT Ref.: 17/214183
 • Newly added ITT Ref.: 17/214168
 • Newly added ITT Ref.: 17/182
 • Newly added ITT Ref.: 17/214308
 • Newly added ITT Ref.: 17/185
 • Newly added ITT Ref.: 17/214666
 • Newly added ITT Ref.: 17/214528
 • Newly added ITT Ref.: 17/214737
 • Newly added ITT Ref.: 17/214655
 • Newly added ITT Ref.: 17/214611
 • Newly added ITT Ref.: 17/184
 • Newly added ITT Ref.: 17/214812
 • Newly added ITT Ref.: 17/214830
 • Newly added ITT Ref.: 17/215011
 • Newly added ITT Ref.: 17/214298
 • Newly added ITT Ref.: 17/214639
 • Newly added ITT Ref.: 17/188
 • Newly added ITT Ref.: 17/190
 • Newly added ITT Ref.: 17/215054
 • Newly added ITT Ref.: 17/183
 • Newly added ITT Ref.: 17/189
 • Newly added ITT Ref.: 17/191
 • Newly added ITT Ref.: 17/215305
 • Newly added ITT Ref.: 17/215047
 • Newly added ITT Ref.: 17/214865
 • Newly added ITT Ref.: 18/215750
 • Newly added ITT Ref.: 18/215816
 • Newly added ITT Ref.: 18/216088
 • Newly added ITT Ref.: 18/216199
 • Newly added ITT Ref.: 18/215995
 • Newly added ITT Ref.: 18/216088
 • Newly added ITT Ref.: 18/216436
 • Newly added ITT Ref.: 18/216091
 • Newly added ITT Ref.: 18/216586
 • Newly added ITT Ref.: 18/216568
 • Newly added ITT Ref.: 18/216437
 • Newly added ITT Ref.: 18/196
 • Newly added ITT Ref.: 18/195
 • Newly added ITT Ref.: 18/216670
 • Newly added ITT Ref.: 18/197
 • Newly added ITT Ref.: 18/216678
 • Newly added ITT Ref.: 18/216622
 • Newly added ITT Ref.: 18/216754
 • Newly added ITT Ref.: 18/216755

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑