SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowdriftsWindVietor na horáchSnowfallLow temperatures Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Hydrológia

1. Program monitorovania vôd na roky 2010-2015

2. Program monitorovania vôd na rok  2009  2010  2011

3. Monitoring povrchovej a podzemnej vody

  • Monitoring kvantity povrchovej vody
  • Monitoring kvantity podzemnej vody 
  • Monitoring kvality povrchovej vody
  • Monitoring kvality podzemnej vody

4. Vodohospodárska bilancia

  • Vodohospodárska bilancia kvantity povrchovej vody
  • Vodohospodárska bilancia kvantity podzemnej vody
  • Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody
  • Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody

5. Súhrnná evidencia o vodách

6. Projekty Useku Hydrologická služba

7. Poskytovanie hydrologických údajov a informácií

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑