We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejné obstarávanie


​Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov využíva elektronický portál eZákazky (www.ezakazky.sk).

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑