SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground iceFog Display warnings

Smog PM10 - Warning - Jelšava and surroundings » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Upozornenie pre prevádzkovateľov zariadení RLAN v 5 GHz pásme

V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.



Obr. 1  Ukážka rušenia meteorologického rádiolokátora na Malom Javorníku zariadeniami RLAN pracujúcimi na blízkej frekvencii. Vľavo: rádiolokačná odrazivosť pri náklone antény 0° (PPI 0°) bez filtrácie pozemných cieľov a rušenia, vpravo: operatívny produkt PPI 0° (po filtrácii) s odfiltrovanými zrážkami v mieste výskytu rušenia.

 
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 124 a 128 ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/

Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.

V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5610 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktorých prevádzkovatelia doposiaľ neboli identifikovaní, resp. ktorí odmietajú spolupracovať vo veci nápravy:
 
Rádiolokátor Malý Javorník (stav k 24.8.2017):
 
Azimut Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
86° 120 (5600 MHz)   SD 44:D9:E7:2C:81:8D
89° 120 (5600 MHz)   ho1-bs1 24:A4:3C:9E:E0:DD
92° 120 (5600 MHz) MACAM5   00:15:6D:DC:BD:53
99° 120 (5600 MHz) rxxxxo5 Rocket M5 00:27:22:92:A1:C0
100° 120 (5600 MHz) brd_ABRH spoj sladko-ab DC:9F:DB:4A:22:69
131° 120 (5600 MHz) superman007   00:0C:42:6C:60:34
165° 120 (5600 MHz) baltsil Balt1->Silo 00:27:22:36:75:22
339° 120 (5600 MHz) fosfa.bvg fosfa.bvg D4:CA:6D:4E:00:BF
341° 120 (5600 MHz) bgestpo D4CA6DABA32C D4:CA:6D:AB:A3:2C
342° 120 (5600 MHz) dchsrot 4C5E0C5D8FFF 4C:5E:0C:5D:8F:FF
Rádiolokátor Kojšovská hoľa (stav k 23.1.2018):
 
Azimut Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
80° 128 (5640 MHz) rankovce-sektor2 6C3B6B0E6541 6C:3B:6B:0E:65:41
110° 128 (5640 MHz) velkeraskovce-sektor D4CA6DE7FC7B D4:CA:6D:E7:FC:7B
110° 128 (5640 MHz) ruskov-sektor 4C5E0CE00EDB 4C:5E:0C:E0:0E:DB
117° 128 (5640 MHz) krasna2-sektor2 D4CA6DE81D03 D4:CA:6D:E8:1D:03
117° 128 (5640 MHz) niznahutka-sektor4 E48D8C896483 E4:8D:8C:89:64:83
122° 128 (5640 MHz) koksovbaksa2-sektor4 4C5E0CFE6A27 4C:5E:0C:FE:6A:27
140° 128 (5640 MHz) Ofeherto3 NanoStation M5 00:27:22:BE:93:D0
140° 128 (5640 MHz) bociar-sektor3 D4CA6DF75C0D D4:CA:6D:F7:5C:0D
153° 128 (5640 MHz) perinchym-sektor2 E48D8CED6ECF E4:8D:8C:ED:6E:CF
173° 128 (5640 MHz) hszt-devecser E48D8CD22793 E4:8D:8C:D2:27:93
300,5° 128 (5640 MHz) razusova-sektor3 D4CA6DABAF76 D4:CA:6D:AB:AF:76
301° 128 (5640 MHz) druzba-sektor4 D4CA6DE1FD21 D4:CA:6D:E1:FD:21
Prípadné informácie o prevádzkovateľoch hore uvedených zariadení nám môžete posielať sem.
 
Ďakujeme.

Odbor Dištančné merania, SHMÚ

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑