SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

Aktuality SHMU

01 APR 2020

WMO sa obáva vplyvu COVID-19 na pozorovacie systémy

SHMÚ | 1.4.2020 | SPRÁVA | WMO

Svetová meteorologická orrganizácia (WMO) dnes vydala tlačovú správu o vplyve pandémie COVID-19 na kvalitu a kvantitu pozorovaní počasia a monitorovanie atmosféry a podnebia. Správu prinášame v plnom znení.

Ženeva 1. apríla 2020 - Svetová meteorologická organizácia (WMO) je znepokojená vplyvom pandémie COVID-19 na kvantitu a kvalitu pozorovaní a predpovedí počasia, ako aj na monitorovanie atmosféry a podnebia.
 
Globálny pozorovací systém WMO slúži ako základ pre všetky meteorologické a klimatické služby a produkty poskytované 193 členskými štátmi a územiami WMO. Poskytuje pozorovania stavu atmosféry a hladiny oceánu z pozemných, morských a vesmírnych nástrojov. Tieto údaje sa používajú na prípravu analýz počasia, predpovedí, rád a varovaní.
 
„Národné meteorologické a hydrologické služby pokračujú vo vykonávaní svojich základných funkcií 24 hodín denne, 7 dní v týždni, napriek závažným výzvam, ktoré predstavuje pandémia Coronavirus,“ uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas. "Vyjadrujeme uznanie za ich odhodlanie chrániť životy a majetok, ale uvedomujeme si narastajúce obmedzení kapacít a zdrojov," uviedol.
 
„Vplyvy zmeny klímy a rastúce množstvo katastrof súvisiacich s počasím pretrvávajú. Pandémia COVID-19 predstavuje ďalšiu výzvu a môže zvýšiť riziká spojené s viacerými nebezpečenstvami. Preto je nevyhnutné, aby vlády napriek kríze COVID-19 venovali pozornosť svojim vnútroštátnym kapacitám včasného varovania a pozorovania počasia, “uviedol P. Taalas.
 
Veľké časti pozorovacieho systému, napríklad jeho satelitné komponenty a veľa pozemných pozorovacích sietí sú čiastočne alebo úplne automatizované. Preto sa očakáva, že budú fungovať niekoľko týždňov bez výraznej degradácie, v niektorých prípadoch aj dlhšie. Ak však pandémia trvá dlhšie ako niekoľko týždňov, budú narastať obavy z chýbajúcich opráv, údržby a dodávok a chýbajúcich presunov.
 
Niektoré časti systému pozorovania pandémia už ovplyvnila, napríklad zníženie leteckej dopravy. Meranie okolitej teploty a rýchlosti a smeru vetra za letu sú veľmi dôležitým zdrojom informácií pre predpoveď počasia aj pre monitorovanie podnebia.
  
Meteorologické údaje z lietadla
 
Obchodné dopravné lietadlá prispievajú k programu Meteorologické údaje o lietadlách (AMDAR), ktorý využíva palubné senzory, počítače a komunikačné systémy na zhromažďovanie, spracovanie, formátovanie a prenos meteorologických pozorovaní do pozemných staníc prostredníctvom satelitných alebo rádiových spojení.
 
V niektorých častiach sveta, najmä v Európe, bol pokles počtu meraní za posledných pár týždňov dramatický (pozri tabuľku nižšie, ktorú poskytla EUMETNET). Krajiny pridružené k EUMETNET, spolupráca medzi 31 národnými meteorologickými službami v Európe, v súčasnosti diskutujú o spôsoboch, ako zvýšiť krátkodobé schopnosti ostatných častí svojich pozorovacích sietí, aby čiastočne zmiernili túto stratu pozorovaní lietadiel.
 
Pozorovací systém AMDAR tradične produkoval viac ako 700 000 kvalitných pozorovaní teploty vzduchu a rýchlosti a smeru vetra za deň spolu s požadovanými polohovými a časovými informáciami a so zvyšujúcim sa počtom meraní vlhkosti a turbulencie.

Povrchové pozorovania
 
Vo väčšine rozvinutých krajín sú povrchové pozorovania počasia takmer úplne automatizované. V mnohých rozvojových krajinách však prechod na automatizované pozorovania stále prebieha a meteorologická komunita sa stále spolieha na pozorovania uskutočňované manuálne pozorovateľmi počasia a prenášané do medzinárodných sietí na použitie v globálnych modeloch počasia a klímy.
 
WMO zaznamenala za posledné dva týždne významné zníženie dostupnosti tohto typu manuálnych pozorovaní. Niektoré z nich možno pripísať súčasnej koronavírusovej situácii, zatiaľ však nie je jasné, či môžu hrať úlohu aj iné faktory. WMO to v súčasnosti vyšetruje.
 
„V súčasnosti sa očakáva, že nepriaznivý vplyv straty pozorovaní na kvalitu produktov na predpovede počasia bude naďalej pomerne malý. Avšak s pokračujúcim a rozširujúcim sa poklesom dostupnosti letových pozorovaní lietadiel sa dá očakávať postupné znižovanie spoľahlivosti predpovedí, “uviedol Lars Peter Riishojgaard, riaditeľ odboru Earth System v oddelení infraštruktúry WMO.
 
„To isté platí, ak pokles povrchových pozorovaní počasia pokračuje, najmä ak ohnisko COVID-19 začne vo väčšej miere ovplyvňovať schopnosť pozorovateľov vykonávať svoju prácu vo veľkých častiach rozvojového sveta. WMO bude naďalej monitorovať situáciu a organizácia spolupracuje so svojimi členmi s cieľom čo najviac zmierniť vplyv, “ uviedol Lars Peter Riishojgaard.
 


  

(Mapa WMO) krajiny zobrazené v tmavších farbách poskytli za posledný týždeň menej pozorovaní, ako v priemere za január 2020 (pred pandémiou COVID-19); krajiny zobrazené čiernou farbou v súčasnosti neposielajú vôbec žiadne údaje).
 
V súčasnosti existuje 16 meteorologických a 50 výskumných satelitov, viac ako 10 000 staníc s posádkou a automatických meteorologických staníc, 1 000 horných staníc, 7 000 lodí, 100 zakotvených a 1 000 unášaných bójí, stovky meteorologických radarov a 3 000 špeciálne vybavených komerčných zariadení. Lietadlá merajú každý deň kľúčové parametre atmosféry, pevniny a oceánu.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑