SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

Aktuality SHMU

08 SEP 2010

Tohtoročné leto bolo na Slovensku teplotne silne nadnormálne

KLIMATOLÓGIA | 8.9.2010 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, PAVOL MATEJOVIČ, PAVEL FAŠKO

Klimatologické leto začína 1. júna a končí 31. augusta. Aj napriek relatívne premenlivejšiemu charakteru počasia a pomerne pravidelným a výdatným zrážkam skončilo leto 2010 ako teplotne silne nadnormálne, pričom z pohľadu atmosférických zrážok bolo mimoriadne nadnormálne (prevažne na strednom Slovensku). Priemerná letná teplota vzduchu dosiahla v Hurbanove hodnotu 21,1 °C, čo je o 1,6 °C viac ako normál za obdobie 1961-1990 (pri porovnaní s dlhodobým priemerom, DP, 1951-1980 je teplotná odchýlka +1,7 °C). Z hľadiska priestorového hodnotenia sa pohybovali teplotné odchýlky v intervale od 1,1 do 3,2 °C. Z pohľadu historického hodnotenia išlo o 7. najteplejšie leto aspoň od roku 1871. Všetky tri letné mesiace boli teplotne nadpriemerné, dokonca aj august mal kladnú teplotnú odchýlku (+0,6 °C nad normálom 1961-1990 v Hurbanove). Najteplejším mesiacom leta 2010 bol júl, ktorý skončil ako mimoriadne teplý a umiestnil sa v prvej desiatke najteplejších júlov najmenej za posledných 150 rokov. Jeho priemerná teplota vzduchu dosiahla v Hurbanove 23,2 °C, čo je 3 °C nad teplotným normálom (1961-1990).

Priestorový rozloženie teplotných odchýlok, ako aj percent normálu atmosférických zrážok na území Slovenska pre všetky letné mesiace (jún-august) a leto 2010 prinášajú mapové spracovania na Obr. 1-6. Teplotná odchýlka najteplejšieho letného mesiaca, júla 2010, sa pohybovala v rozmedzí od +1,7 do +3,8 °C (priemerne +2,9 °C). Medzi najteplejšie sa v júli 2010 zaradili regióny na strednom Slovensku a vo východnej polovici západného Slovenska. Relatívne najchladnejší, ale stále teplotne nadpriemerný skončil august 2010, pričom teplotné odchýlky sa pohybovali v pomerne širokom intervale od 0 do +3,0 °C. Mimoriadne teplo bolo predovšetkým na východnom a severovýchodnom Slovensku.

Leto 2010 je v poradí už 21. leto v rade s kladnou teplotnou odchýlkou (Obr. 7). Leto 1989 bolo na Slovensku zatiaľ posledné, kedy teplotná odchýlka v porovnaní s normálom 1961-1990 dosiahla zápornú hodnotu (aj keď celkovo bolo leto 1989 teplotne normálne). Posledné, z klimatologického hľadiska studené leto sme zaznamenali v roku 1984 (dT < -1,0 °C).  
 Obr. 1 Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v júli 2010 od normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ; http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy)
 Obr. 2 Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v auguste 2010 od normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ; http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy)
 Obr. 3 Odchýlka priemernej letnej teploty vzduchu (VI-VIII) na Slovensku od normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ)
 
 
Z hľadiska úhrnov zrážok bolo leto 2010 na Slovensku mimoriadne nadnormálne (440 mm, čo je asi 171% dlhodobého priemeru podľa územného priemeru z 203 staníc z obdobia 1901-1990). Ide o najvyšší úhrn zrážok v lete od roku 1881 keď sa na Slovensku začalo so systematickým meraním úhrnov zrážok na väčšom počte staníc ako 25 (od roku 1901 na 203 staniciach). Graf na Obr. 8 prináša zrážkové úhrny v letnom období vyjadrené v percentách dlhodobého priemeru za obdobie 1901-2000. Aj napriek značnej časovej variabilite uvedenej charakteristiky zrážok je možné vidieť, že kladné odchýlky nadobúdajú v časovom rade väčšie hodnoty ako záporné (najväčšia zatiaľ v lete 2010, +94%, nasledovaná rokom 1999, +87%, a rokom 1965, +84%), čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj na pozitívnom štatistickom trende. Zrážkovo relatívne najextrémnejší bol august 2010 s priestorovým úhrnom 145 mm (179 % DP). Výrazne nadnormálne boli v auguste zrážky na západnom (206% DP) a strednom (198% DP) Slovensku. Krajne nevyváženú priestorovú distribúciu zrážok podmienili najmä zvlnené frontálne rozhrania, ktoré viedli v niektorých regiónoch k vzniku náhlych povodní z intenzívnych zrážok (Horná Nitra v dňoch 15.-16. augusta). V júni dosiahol priestorový úhrn zrážok 148 mm (172% DP) a v júli 153 mm (170% DP).
 
Obr. 4 Mesačný úhrn atmosférických zrážok na Slovensku v júli 2010 v % normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ; http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy
 
 Obr. 5 Mesačný úhrn atmosférických zrážok na Slovensku v auguste 2010 v % normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ; http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy)
 
 Obr. 6  Úhrn atmosférických zrážok na Slovensku v lete 2010 v % normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ)
 

Veľmi zaujímavú analýzu prináša mapa na Obr. 9, kde je znázornená priestorová distribúcia zrážok za obdobie od januára do konca augusta 2010, vyjadrených v percentách ročného úhrnu vypočítaného za obdobie 1961-1990. Uvedená analýza jednoznačne potvrdzuje bezprecedentnosť tohtoročných zrážok, ktoré zatiaľ smerujú k rekordne najvyšším v celej histórii meteorologických meraní na Slovensku. Možno to doložiť aj tým, že na celom území Slovenska do konca augusta spadol už minimálne ročný úhrn. Ako však vidieť na Obr. 9 prevažná väčšina južnej polovice Slovenska, Slovenského rudohoria, Tatier a Zamaguria smeruje k prekročeniu, prípadne už prekročila dvojnásobok ročného úhrnu. Mimoriadne je aj to, že na viac ako 10% staníc dosiahol už koncom augusta kumulatívny úhrn zrážok aspoň 1000 mm (najviac v regióne Vysokých Tatier a Zamaguria; Lomnický štít – 1910 mm, Javorina – 1629 mm; Skalnaté Pleso – 1547 mm alebo Podspády – 1512 mm). Za povšimnutie stojí aj zistenie, že zrážky počas celého leta vypadávali pri priemernej vyššej teplote vzduchu (Obr. 10) ako pri podobne daždivých letách (ako napríklad leto v roku 1965).

Obr. 7 Odchýlky priemernej letnej teploty vzduchu v Hurbanove od normálu 1961-1990 v období rokov 1871-2010; plná čiara predstavuje polynomický trend 2. stupňa (Zdroj: SHMÚ)

 

Obr. 8 Letné úhrny zrážok v Hurbanove v % normálu 1961-1990 v období rokov 1881-2010; plná čiara predstavuje polynomický trend 2. stupňa (Zdroj: SHMÚ)

Obr. 9 Kumulatívny úhrn zrážok za obdobie mesiacov január až august 2010 v % ročného úhrnu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ)

 

 

 Obr. 10 Korelačný vzťah priemernej letnej teploty vzduchu T a letných úhrnov zrážok R na stanici Hurbanovo v období rokov 1881-2010 (Zdroj: SHMÚ)

 

Analýzu pripravili: Mgr. Jozef Pecho, Mgr. Pavol Matejovič, Ph.D., RNDr. Pavel Faško, CSc.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑