SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Display warnings

Aktuality SHMU

13 APR 2015

Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

HYDROLÓGIA | 13.4.2015 | OZNAM | SHMÚ

Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministerstva životného prostredia SR. 

Bližšie informácie nájdete tu.