SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snowdrifts Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa Display warnings

Aktuality SHMU

11 FEB 2016

Mimoriadne až extrémne denné úhrny atmosférických zrážok vo februári

KLIMATOLÓGIA | 11.2.2016 | ANALÝZA | RNDR. P. FAŠKO, CSC, RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD., BC. LUKÁŠ JÁN, BC. LADISLAV MARKOVIČ

10. februára 2016 pribudli do súboru denných úhrnov zrážok väččších alebo rovných 50 mm nové údaje.

Predovšetkým na juhu stredného Slovenska a aj v regiónoch východného Slovenska spadlo v stredu (10.2.2016) na niektorých miestach extrémne množstvo zrážok pre posledný mesiac zimy. Vo februári spadne v našich prírodných podmienkach 50 mm zrážok a viac za 1 deň iba výnimočne. V rokoch 1981 až 2015 zaznamenali na Slovensku v sieti zrážkomerných staníc SHMÚ vo februári iba tesne viac ako 10 takýchto vysokých denných úhrnov zrážok a bolo to vo februári v rokoch 1989, 1997, 2002, 2005, 2007, 2013. Vo februári v roku 2016 pribudlo takýchto vysokých denných úhrnov zrážok minimálne viac ako 10. Z priebežných záznamov merania zrážok, ktoré sa budú ďalej rozširovať a spresňovať, boli 10.2.2016 zaregistrované úhrny zrážok >= 50 mm v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, v Štítniku, v Nižnej Slanej, v Ratkovskom Bystrom, v Lukovištiach, v Revúcej, v Kameňanoch, na Prednej Hore, vo Vyšnej Slanej, v Levároch, v Dobšinej a v Jelšave. Z predbežných záznamov vyplýva, že priebežne najviac zrážok zaregistrovali 10.2.2016 v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, kde spadlo 66,8 mm, čím tam bolo doterajšie maximum denného úhrnu zrážok vo februári z 22.2.2005 (42,4 mm) prekonané o viac ako 20 mm. V Košiciach, podobne ako na niektorých iných meteorologických staniciach, boli zaznamenané rekordne vysoké denné úhrny zrážok od začiatku prevádzky týchto staníc (Obr. 4).

Obr. 1 Analýza prízemného tlakového poľa

Obr. 2 Rádiolokačná odrazivosť

Obr. 3 Hodinový úhrn atmosférických zrážok (radarový odhad)

Obr. 4 Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok v [mm] pre mesiac február v Košiciach za obdobie 1876-2016

V spolupráci s Odborom Numerických predpovedných modelov a metód

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická službaskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑