Aktuality SHMU

07 SEP 2016

Monitoring sucha - zhodnotenie leta 2016

KLIMATOLÓGIA | 7.9.2016 | ANALÝZA | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, PHD., MGR. MAROŠ TURŇA

Meteorologické leto je za nami, preto je zaujímavé pozrieť sa na jeho zhodnotenie z hľadiska monitoringu sucha.

Z hľadiska vlahovej bilancie bolo tohtoročné leto pomerne premenlivé a vývoj bilancie sa líšil aj medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Príkladne normálne podmienky sme monitorovali na Záhorí (Obr. 1). Hodnoty indexov SPI a SPEI sa pohybovali v rámci intervalu normálnych hodnôt, teda od -1 po +1. Takéto striedanie hodnôt je pre územie strednej Európy v miernom klimatickom pásme bežné. Trenčiansky kraj a stredné Slovensko zaznamenali o niečo vyšší rozptyl hodnôt (Obr. 2). Prvá polovica leta tu bola totiž o niečo suchšia a mnohé stanice zaznamenali aj mierne až veľmi suché podmienky, aj keď ich trvanie bolo pomerne krátke. Naopak, druhá polovica leta v týchto regiónoch bola vlhšia a hodnoty indexov sa pohybovali väčšinou v mierne až veľmi vlhkých podmienkach, ojedinele aj extrémne vlhké. Na Spiši a severovýchode Slovenska boli jún a začiatok júla značne suché a indexy SPI a SPEI sa pohybovali v intervale pre veľmi až extrémne suché podmienky (Obr. 3). Neskoršie výdatnejšie zrážky doplnili nahromadený deficit a podmienky sa ustálili na normálnych hodnotách pre toto ročné obdobie. Len v Gánovciach sa klimatologické leto končilo veľmi až extrémne vlhkými podmienkami vplyvom vysokého úhrnu zrážok nad 57 mm z 29. augusta 2016. Východoslovenská nížina a Košická kotlina má za sebou podobne mierne suchší jún, avšak zrážok tu bolo viac ako na severovýchode a hodnoty indexov neklesali tak výrazne pod -1. Navyše júl a august priniesli dostatok zrážok a tak boli tieto mesiace z pohľadu vlahovej bilancie normálne (Obr. 4). Horšia situácia bola len na východe nížiny, konkrétne na staniciach Orechová a Michalovce. Ani na juhozápade sme toto leto nemohli hovoriť o suchu, aj keď v jeho prvej polovici sa mohli vyskytnúť lokality, ktoré zaznamenali aspoň mierne sucho. Od polovice júla bol však zrážok dostatok, predovšetkým v centrálnej a východnej časti nížiny, kde sme pozorovali až extrémne vlhké obdobie (Obr. 5).

Významnú rolu počas leta mala aj búrková činnosť, ktorá spôsobovala výrazné rozdiely aj v rámci jednotlivých regiónov. Búrky sa často vyskytovali v rámci frontálnych rozhraní, preto aj keď boli zrážky zväčša plošne rozsiahle, výrazne sa líšili konečným množstvom spadnutých zrážok. V lete sme taktiež zaznamenali pomerne časté výrazné úhrny zrážok, kedy za 24 hodín spadlo na pomerne veľkom území viac ako 20 mm. Počas letných mesiacov bolo len málo lokalít, kde sa vyskytol 24 hodinový úhrn nad 20 mm len raz, alebo dvakrát. Väčšina staníc zažila takýchto úhrnov 3 až 5, pričom vedie stanica Banská Štiavnica s deviatimi udalosťami a Prievidza s ôsmimi. Pritom na Podunajskej nížine a východnom Slovensku, okrem Východoslovenskej nížiny, viaceré z týchto udalostí spadli aj do vyšších intervalov, t.j. s 24-hodinovým úhrnom nad 30 mm, dokonca nad 40 mm (Tab. 1). Príkladom je napr. Žihárec a Nitra (5-krát > 20 mm, z toho 2-krát > 30 mm, z toho 2-krát nad 40 mm), alebo Košice (4-krát nad 30 mm).

Navyše, veľmi dôležitým fenoménom počas tohtoročného leta, predovšetkým mesiaca august bola rosa. Keďže počas predlžujúcich sa nocí dochádzalo k dostatočnému ochladzovaniu zemského povrchu, časť vyparenej vody nad ránom skondenzovala a usadila sa na zemskom povrchu v podobe rosy. Tá sa následne počas dňa opäť vyparovala, avšak znižovali sa tým nároky na výpar vody obsiahnutej v pôde.

Obr. 1 Priebeh indexu SPEI, vyjadrujúceho jednoduchú vlahovú bilanciu v kontexte dlhodobých normálnych podmienok, od začiatku monitorovacej sezóny na stanici Kuchyňa 

Obr. 2 Priebeh indexu SPI, vyjadrujúceho jednoduchú vlahovú bilanciu v kontexte dlhodobých normálnych podmienok, od začiatku monitorovacej sezóny na stanici Banská Bystrica

Obr. 3 Priebeh indexu SPEI, vyjadrujúceho jednoduchú vlahovú bilanciu v kontexte dlhodobých normálnych podmienok, od začiatku monitorovacej sezóny na stanici Bardejov (hore) a Plaveč nad Popradom (dole)

Obr. 4 Priebeh indexu SPEI, vyjadrujúceho jednoduchú vlahovú bilanciu v kontexte dlhodobých normálnych podmienok, od začiatku monitorovacej sezóny na stanici Milhostov (hore) a Orechová (dole)

Obr. 5 Priebeh indexu SPEI, vyjadrujúceho jednoduchú vlahovú bilanciu v kontexte dlhodobých normálnych podmienok, od začiatku monitorovacej sezóny na stanici Bratislava - letisko (hore), Hurbanovo (v strede) a Dudinciach (dole)

Tab. 1 Počty dní s úhrnom zrážok nad určitú hranicu na jednotlivých monitorovaných staniciach (úhrny z vyšších intervalov sú zahrnuté aj v nižších intervaloch)skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑