SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

Aktuality SHMU

10 OKT 2017

Reportovacia sieť monitoringu sucha

KLIMATOLÓGIA | 10.10.2017 | OZNAM | OKS

SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk.  

Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.

Našou snahou je od Vás – poľnohospodárov, ovocinárov, vinárov, či lesníkov, získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. Zároveň Vám za Vašu spoluprácu ponúkame bonusové mapy vo forme 10-dňovej predpovede zrážok, maximálnych a minimálnych teplôt, ku ktorým majú prístup práve len tí reportéri, ktorí vyplnili v danom týždni dotazník. Bonusové mapy Vám umožnia sledovať výhľad na nasledujúce dni a sú vypočítané s využitím 5-tich klimatických modelov. 

Mapa dopadov sucha na vybrané plodiny je verejne dostupná, preto aj Vy získate informácie o stave v jednotlivých okresoch. Navyše, takéto informácie môžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v danom čase. Informácie od expertov v praxi budú využité pri komunikácii so štátnymi inštitúciami a médiami. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné pre včasné reakcie nie len zo strany podnikov, ale aj štátnej správy.

Pridajte sa aj Vy k našej reportovacej sieti a svojimi hláseniami pomôžte poukázať na problém sucha vo Vašom regióne!

Zaregistrovať sa môžete na tejto stránke: http://www.intersucho.cz/sk/dotaznik/?mapcountry=sk

Príloha: Reporting_material.pdfskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑