SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Storm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

Aktuality SHMU

21 JAN 2018

Orografické navýšenie zrážkových úhrnov vo východnej časti Malých Karpát

METEOROLÓGIA | 21.1.2018 | ANALÝZA | CYRIL SIMAN

Na území Slovenska pozorujeme niekedy veľké rozdiely v počasí, a to aj na pomerne malé vzdialenosti (niekoľko kilometrov). Geografická rôznorodosť nášho územia sa prejavuje rôznou mierou na viacerých meteorologických prvkoch (zrážky, teplota a vlhkosť vzduchu, vietor) a to predovšetkým v zimnom období.

Súčasný reliéf na území Slovenska je odrazom dlhého obdobia počas ktorého naň pôsobili endogénne (tektonická činnosť) a exogénne geomorfologické činitele (voda, mráz, vietor,...). Zhruba 40 % jeho povrchu zaberá územie s nadmorskou výškou do 300 m n. m., kde prevažujú roviny a pahorkatiny (mierne zvlnený reliéf). Až 59 % plochy z celkovej rozlohy má nadmorskú výšku 300 až 1500 m n. m., pričom v tejto časti územia je reliéf väčšinou veľmi rôznorodý. Aj vďaka orograficky rôznorodému povrchu nášho územia sa predpoveď počasia pre Slovensko niekedy tvorí ťažko. V zimnom období je asi najväčším problémom predpoveď odozvy teploty vzduchu v dolinách a kotlinách na prílev teplého vzduchu vo vyšších vrstvách ovzdušia (častý výskyt inverzie teploty vzduchu). Avšak modely nedostatočne simulujú aj zrážkové úhrny, pričom v obidvoch prípadoch väčšinou platí, že predpoveď sa zlepšuje s rozlíšením modelu.

Pozrime sa teraz na jeden príklad z oblasti Malých Karpát. Podľa predpovede 12-hodinových úhrnov zrážok regionálneho modelu s lepším rozlíšením (ALADIN) sa mali najvyššie úhrny zrážok vyskytnúť v Banskobystrickom kraji. Model však predpovedal vyššie úhrny aj na východné svahy Malých Karpát. Avšak predpovedaný úhrn zrážok tu bol len do 6 mm. Globálny model (ECMWF) s horším rozlíšením dokázal regionálne odchýlky súvisiace so záveterným alebo náveterným efektom pohorí predpovedať len minimálne, s ťažiskom najvyšších úhrnov zväčša v Banskobystrickom kraji (obr. 1), pričom do oblasti Malých Karpát predpovedal len úhrn do 3 mm. Podľa meraní z našich zrážkomerných staníc však v spomínanej oblasti spadlo ojedinele viac ako 10 mm (obr. 2). Podobne to vyzerá aj pri porovnaní predpovede 24-hodinových úhrnov (obr. 3) a reálne nameraných úhrnov zrážok (obr. 4), pričom za posledných 24 hodín do 9:00 hod. spadlo v obci Smolenice až 17 mm (obr. 5). Najintenzívnejšie zrážky sa tu vyskytli ešte v skorých ranných hodinách (obr. 6) a keďže bola teplota vzduchu počas celej noci len tesne okolo nuly dá sa predpokladať, že všetky zrážky spadli vo forme sneženia. Keby sme sa v nedeľu ráno vybrali na cestu pozdĺž Malých Karpát, zrejme by sme boli svedkami veľkých rozdielov vo výške snehovej pokrývky. Nám však žiaľ z tejto oblasti údaje o snehovej pokrývke chýbajú (obr. 7).

K opisovanému efektu navýšenia zrážkových úhrnov dochádza v tejto oblasti pomerne často, a to predovšetkým vtedy ak sa súčasne so zrážkami vyskytuje aj juhovýchodné prúdenie. Na spomínaný náveterný efekt sme naposledy upozornili napríklad v tomto príspevku na fb profile SHMÚ.

Obr. 1: Porovnanie predpovede 12-hodinového úhrnu zrážok (model ECMWF a ALADIN) pre územie Slovenska v období od 20.1. 18:00 do 21.1. 06:00

 

Obr. 2: 12-hodinový úhrn zrážok na území Slovenska v období od 20.1. 18:00 do 21.1. 06:00

 

Obr. 3: Porovnanie predpovede 24-hodinového úhrnu zrážok (model ECMWF a ALADIN) pre územie Slovenska v období od 20.1. 06:00 do 21.1. 06:00

 

Obr. 4: 24-hodinový úhrn zrážok na území Slovenska v období od 20.1. 06:00 do 21.1. 06:00

 

Obr. 5: 24-hodinový úhrn zrážok na území Slovenska v období od 20.1. 09:00 do 21.1. 09:00

 

Obr. 6: Rádiolokačná odrazivosť CAPPI 2 km - záber zo skorých ranných hodín

 

Obr. 7: Celková a nová snehová pokrývka na území Slovenska v nedeľu 21.1.2018skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑