Aktuality SHMU

02 APR 2019

Hydrologické fórum 2019

SHMÚ | 2.4.2019 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Slovenský hydrometeorologický ústav, v dňoch 2. – 4. apríla 2019, s podporou Ministerstva životného prostredia SR, organizuje v Bratislave Hydrologické Fórum pre Regionálnu asociáciu VI (RA VI) Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). WMO túto platformu zriadilo v rámci regiónu RA VI (Európa, vrátane Ruska  a niektorých Ázijských krajín).

„Cieľom stretnutia je definovať spoločnú stratégiu v regióne pre udržateľnosť, navrhovanie a harmonizáciu regionálnych hydrologických monitoringov, výmenu skúsenosti v prevádzke tak, aby sme dokázali efektívne a optimálne zabezpečovať kvalitné hydrologické služby a ich produkty. Našou úlohou je tiež identifikovať nové výzvy pre hydrologické služby najmä v oblasti manažovania vodných zdrojov, a to v súčinnosti s meteorologickými službami,“ uviedla Jana Poórová, riaditeľka úseku Hydrologická služba SHMÚ.  

O úlohe hydrologickej služby, hydrologických informáciách a údajoch a ich dostupnosti a výmene, o hydrologických produktoch,  ako aj ďalších otázkach bude  v uvedených dňoch diskutovať viac ako 50 expertov z viac ako 30 krajín Európy vrátane Ruska, Turecka, Izraela a Kazachstanu.

Zabezpečenie dostatočných vodných zdrojov je globálnym problémom, ktorý ovplyvňuje celý svet. Sú to problémy, ktoré spôsobujú svetové ekonomické výkyvy, problémy podporujúce celosvetovú migráciu obyvateľstva, problémy potravinovej dostatočnosti. Pre históriu, súčasnosť, ale aj budúcnosť platí, že ľudská spoločnosť napreduje najmä v regióne, kde je primerané množstvo vody.  Preto je nesmierne dôležité a prínosné mať medzinárodné platformy, kde sa nielen o  týchto otázkach môže diskutovať, odovzdávať si skúsenosti, a zároveň identifikovať tie faktory, ktoré pomôžu hľadať spoločné riešenia,“ dodala J. Poórová.

Akcia sa koná  v konferenčných priestoroch hotela Tatra, na nám. 1. Mája, v Bratislave.

Obr. 2. Generálny riaditeľ SHMÚ Martin Benko počas úvodného príhovoru.

Obr. 3. Účastníci stretnutia Hydrologické Fórum pre RA VI, WMO.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑