Aktuality SHMU

04 APR 2019

Stretnutie snehárov

SHMÚ | 4.4.2019 | SPRÁVA | KYSELOVÁ, HRUŠKOVÁ, TRSTENSKÝ

V dňoch 27.-29.3.2019 sa na Táloch v Nízkych Tatrách uskutočnilo 23. stretnutie snehárov. Na podujatí organizovanom SHMÚ (RS B. Bystrica) sa zúčastnilo 32 účastníkov zo Slovenska a Česka, ktorí reprezentovali operatívnu hydrológiu, klimatológiu, vzdelávanie aj výskum.

Počas odborného seminára bolo prezentovaných 16 príspevkov, venovaných meraniu a modelovaniu charakteristík snehovej pokrývky, ich interpolácii, meteorologickým analýzam s dôrazom na výskyt a rozloženie snehovej pokrývky, lavínam, snehovým a ľadovým povodniam a tiež spolupráci operatívnej hydrológie s protipovodňovými orgánmi.

V rámci podujatia sme sa zoznámili  aj s históriou vývoja laminátového snehomerného valca DOLFI 6, ktorý sa v súčasnej dobe štandardne používa vo viacerých krajinách na manuálne meranie výšky a vodnej hodnoty snehu.

Stretnutie sa uskutočnilo v povodí Bystrianky, kde v rokoch 1963-1992 prebiehal na ÚH SAV výskum, ktorý položil základy hydrológie snehu na Slovensku.

Súčasťou stretnutia bola exkurzia na zachytený prameň Trangoška a do povodia Bystrianky.

Nasledujúce snehárske stretnutie sa uskutoční v roku 2021 v Českej  republike.

Bystrianka, 2019

 

Snehomer DOLFI 6, 2019

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑