Aktuality SHMU

10 APR 2019

Odborný seminár pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody

SHMÚ | 10.4.2019 | ANALÝZA | HELENA HLAVATÁ, IVAN GARČÁR

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie a Svetového dňa vody sa včera (9.4.2019),  na regionálnom pracovisku SHMÚ v Košiciach, konal odborný seminár pod záštitou Slovenskej meteorologickej spoločnosti.

Programom účastníkov sprevádzal predseda pobočky Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied RNDr. Gabriel Szabó, CSc. Svojou účasťou seminár v tomto roku podporil aj generálny riaditeľ SHMÚ RNDr. Martin Benko, PhD. a predsedníčka Slovenskej meteorologickej spoločnosti v Bratislave RNDr. Paulína Valová.

Na seminári zazneli prednášky zo širokého spektra, ktoré svojim obsahom pokrývali hlavné heslá Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) pre rok 2019: „The  Sun, the Earth and the Weather“.

Podľa slov Heleny Hlavatej, vedúcej odboru Meteorologická služba SHMÚ v Košiciach odzneli na prednáškach zaujímavé  informácie. „Anna Pribullová z NRC v Gánovciach uviedla, že ozónová vrstva sa na niektorých miestach postupne obnovuje. Kolegovia z Gánoviec zároveň prezentovali zaujímavé údaje o experimentálnom pozorovaní, respektíve meraní fyzikálnych veličín nielen počas stúpania meteorologického balóna, ale aj pri zostupe po jeho prasknutí.  V čase pádu sondy späť na zem pozorujú jej trajektóriu a zaznamenávajú údaje, ktoré poskytuje. Dozvedeli sme sa tiež, že v roku 2018 hydrológovia zaznamenali hydrologické sucho aj v oblastiach ako Kysuce a Orava, čo je ďalším dôkazom meniacej sa klímy na Slovensku,“ uzavrela H. Hlavatá.  

Program seminára:

Anna Pribullová: Obnovuje sa ozónová vrstva Zeme?

Jozef Depta: Aerologické merania v Poprade – Gánovciach

Vlasta Ondrejka Harbuľaková: Pripravenosť obcí východného Slovenska na riešenie ochrany pred povodňami

Rastislav Fijko: Ochrana pred povodňami povodia hornej Tople

Paulína Valová: Predpoveď počasia a výstrahy pred nebezpečnými javmi - podmienky, podklady, výsledky, úskalia...     

Milan Gomboš, Helena Hlavatá, Branislav Kandra: Vývoj evapotranspiračného deficitu na VSN vo vegetačných obdobiach rokov 1970-2015

Svetlana Bičárová: Výskumné aktivity UVZ SAV vo Vysokých Tatrách  

Jozef Pecho, Pavol Faško, Ladislav Markovič: Zmena klímy  - jej prejavy a dôsledky na Slovensku 

Katarína Melová, Soňa Liová, Jana Podolinská, Beata Síčová: Hydrologické extrémy v roku 2018 

Lucia Mrázová, Dorota Simonová: Zhodnotenie povodňových situácií na tokoch východného Slovenska v roku 2018

 

Organizátormi seminára boli vedúca odboru Meteorologická služba v Košiciach Ing. Helena Hlavatá, PhD. a vedúci odboru Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice  Mgr. Jozef Špitalik.

 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑