SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

Aktuality SHMU

 

03 MÁJ 2017

SHMÚ začal zverejňovať predpovede vodných stavov

HYDROLÓGIA | 3.5.2017 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ

Od pondelka (1. 5. 2017) začal Slovenský hydrometeorologický ústav zverejňovať predpovede vodných stavov, zatiaľ pre 42 vodomerných profilov (staníc na vodných tokoch).28 APR 2017

Povodňová situácia v povodí Váhu v dňoch 27.-28.4.2017

HYDROLÓGIA | 28.4.2017 | SPRÁVA | SOŇA LIOVÁ

Včera a dnes (27.-28.4.2017) ovplyvňoval počasie nad Slovenskom zvlnený studený front. Od juhovýchodu na severovýchod sa v týchto dňoch bez prestávky presúvalo pásmo zrážok, ktoré ovplyvnilo vývoj hydrologickej situácie najmä v povodí Váhu.26 JAN 2017

Expedičné meranie snehu v povodí Nitry

HYDROLÓGIA | 26.1.2017 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ, KATARÍNA MATOKOVÁ

V tretej januárovej dekáde je v povodní Nitry naakumulovaných v snehovej pokrývke približne 131,2 miliónov metrov kubických vody. Meranie výšky snehovej pokrývky a vodnej hodnoty snehu je dôležité pre poznanie množstva vody obsiahnutého v snehovej pokrývke ako potenciálneho nebezpečenstva v prípade, že sa sneh zažne rýchlo topiť. Vyhodnocovanie zásob snehu v povodí robí  Hydrologická informačná a predpovedná služba V Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.24 JAN 2017

Ľadové úkazy v povodí Bodvy v januári 2017

HYDROLÓGIA | 24.1.2017 | SPRÁVA | ING. MARTINA PSOTOVÁ

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na mnohých tokoch východného Slovenska vytvárajú ľadové úkazy, ktoré značne ovplyvňujú priebehy vodných hladín. Na tokoch je možné pozorovať ľadovú triešť, ľad pri brehu, celkové zámrzy vodných tokov alebo ľadové zápchy,  ktoré môžu spôsobiť vzdutie vodných hladín.18 JAN 2017

Chladný začiatok roka a ľadové javy na západnom Slovensku

HYDROLÓGIA | 18.1.2017 | ANALÝZA | DANICA LEŠKOVÁ, JAKUB MÉSZÁROS, PETER SMRTNÍK, CYRIL SIMAN

Chladná prvá polovica januára je zaujímavá z meteorologického aj hydrologického hľadiska. Nízka teplota spôsobuje vznik ľadových úkazov v západoslovenskom regióne.23 FEB 2016

Merania prietokov počas povodňovej situácie vo februári 2016 v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej

HYDROLÓGIA | 23.2.2016 | SPRÁVA | MGR. PAVOL KOVÁČ A KOL.

Mimoriadne úhrny tekutých zrážok od 9. 2. - 21. 2. 2016 spôsobili výrazné zvýšenie prietokov v hodnotených povodiach. 15 FEB 2016

Mimoriadna povodeň z dažďa vo februári 2016 v povodí Hrona, Ipľa a Slanej

HYDROLÓGIA | 15.2.2016 | SPRÁVA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, RNDR. JANA PODOLINSKÁ

Februárové povodne nie sú neobvyklé, ich príčinou býva viacero nepriaznivých faktorov, ako sú výdatné zrážky vo forme dažďa, výrazné oteplenie a s ním spojené topenie sa snehovej pokrývky. 05 JAN 2016

Hydrologická situácia v povodí Váhu začiatkom roku 2016

HYDROLÓGIA | 5.1.2016 | ANALÝZA | ING. SOŇA LIOVÁ

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na všetkých tokoch Slovenska vytvorila napätá hydrologická situácia. Priebehy vodných hladín sú ovplyvňované intenzívnymi ľadovými úkazmi ako sú ľadová triešť, ľad pri brehu ale najmä celkové zámrzy vodných tokov.18 JÚN 2015

Pozvánka na odborný seminár Deň Dunaja

HYDROLÓGIA | 18.6.2015 | OZNAM | ING. J. DÖMÉNYOVÁ

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý sa uskutoční 2. júla 2015 (štvrtok) o 13.00 hod. v kinosále (budova D, 1.poschodie) na SHMÚ, Bratislava - Koliba, Jeséniova 1713 APR 2015

Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

HYDROLÓGIA | 13.4.2015 | OZNAM | SHMÚ

Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministerstva životného prostredia SR. 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑