We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Register osobitných ponukových konaní


Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register spravuje Ministerstvo financií SR.

Last update: 2015-02-06 10:01:06

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑