SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowdriftsWindVietor na horáchSnowfallLow temperatures Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd (2013- )

Názov: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd
Fond: OPŽP SR

Predmet riešenia: Obnova pozorovacích objektov podzemných vôd, nákup automatických prístrojov na monitorovanie podzemných vôd, povrchových vôd a pre vzorkovanie kvality podzemných vôd v teréne, výkon vzorkovania kvality podzemných vôd v teréne.

Roky riešenia: 2013 - 2015

Postavenie SHMÚ: koordinátor projektu
Partneri: MŽP SR

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
PROJEKT V REALIZÁCII / Ing. Eugen Kullman, PhD.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑