27 JÚL 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 26.7.2015

27.7.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 20.7. - 26.7.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V tomto týždni rozširujeme monitoring sucha o štyri stanice: o Mochovce a Dudince na Podunajskej nížine a o Orechovú a Vysokú nad Uhom na Východoslovenskej nížine. Prechodu studeného frontu na konci uplynulého týždňa zasiahol Podunajskú nížinu zrážkovo len nepatrne (na viacerých staniciach nepršalo vôbec), priniesol však mierne ochladenie, čím znížil výpar aspoň v posledných dňoch. Z tohto dôvodu sa vlhkostná bilancia v tejto oblasti naďalej zhoršovala. Výnimkou boli len Dudince, kde výdatná búrka priniesla v sobotu úhrn nad 52 mm, čo výrazne doplnilo zrážkový deficit a ovplyvnilo hodnoty indexov. Podobný vplyv mal front aj na severe Východoslovenskej nížiny, avšak úhrny boli výrazne nižšie než v Dudinciach, preto suché obdobie z hľadiska indexov SPI a SPEI ešte stále nebolo ukončené. Závažné sucho tak naďalej pretrváva na väčšine monitorovaných staníc. Podľa Z-indexu je na väčšine staníc mierne sucho, len v Dudinciach sú vlahové podmeinky už mierne vlhké. Iná situácia je podľa CMI, ktorý dosahuje hodnoty pod -3 až na troch staniciach: Žihárec, Piešťany a Vysoká nad Uhom. Určité zhoršenie sme opäť zaznamenali na stanici Somotor, kde je už hodnota CMI -2,8.

Vyhliadka do 2.8.2015:

V pondelok a v stredu sú očakávané zrážky, ktoré by mali zmierniť sucho na oboch nížinách. Nebudú však v dostatočnej intenzite pre definitívne ukončenie suchého obdobia v daných regiónoch. Výnimkou môžu byť opäť búrky, ktoré lokálne môžu výraznejšie ovplyvniť vlahovú bilanciu blízkeho okolia ich výskytu.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Mochovce

Dudince

Milhostov

Somotor

Orechová

Vysoká nad Uhomskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑