SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

03 AUG 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 02.08.2015

3.8.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 27.7. - 3.8.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni sa situácia ohľadom sucha čiastočne zlepšila najmä na Podunajskej nížine, kde ojedinele spadlo za týždeň až 19 mm zrážok. Napriek tomu sú hodnoty indexov SPEI a SPI všeobecne nižšie ako na Východoslovenskej nížine. Najnižšie hodnoty SPEI sú takmer -2 v Piešťanoch. SPI hodnoty v Piešťanoch dosahujú -1,5. Z-index stúpol najmä na Podunajskej nížine, kde už ojedinele dosahuje kladné hodnoty (Jaslovské Bohunice). Na Východoslovenskej nížine sú hodnoty Z-indexu približne -1. Index CMI má hodnotu takmer -3 v Piešťanoch, Somotore a Žihárci.

Vyhliadka do 9.8.2015

Ďalší týždeň má opäť do nížin na juhu Slovenska priniesť horúce a prevažne suché počasie. Situácia so suchom sa zhorší. Na staniciach preto predpokladáme pokles indexov. Indexy SPI a SPEI klesnú najmä v závere, a to hlavne na Podunajskej nižine. SPEI v Ivanke a Nitre klesne pod hodnotu -2. V Piešťanoch a Somotore CMI prekročí znovu hranicu -3 a nastane závažne suché obdobie.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotorskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑