10 AUG 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 09.08.2015

10.8.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 3.8. - 9.8.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni pokračovala vlna horúčav, ktorá predstavovala veľmi výsušný raz počasia spôsobený nulovým úhrnom zrážok, nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, vysokými teplotami vzduchu a pod. To spôsobilo klesanie všetkých používaných indexov na všetkých monitorovaných staniciach. Najpriaznivejšie podmienky pretrvávaju v Dudinciach (CMI = -0,7; SPI = 0,3; SPEI = -0,4), vďaka vysokému úhrnu zrážok spred dvoch týždňov. Na Podunajskej nížine je najhoršia situácia v jej západnej a centrálnej časti (širšie okolie staníc Bratislava – Ivanka, Piešťany, Hurbanovo, Žihárec a Nitra). V okolí Bratislavy a Nitry sa index SPEI pohyboval v druhej polovici týždňa pod hodnotou -2, čo znamená extrémne suché obdobie. Na ostatných menovaných staniciach pretrváva veľmi suché obdobie. Na Východoslovenskej nížine boli najnižšie hodnoty indexov SPI a SPEI (pod  hodnotou -1,5) zaznamenané v jej východnej časti, konkrétne v okolí staníc Vysoká nad Uhom a Orechová. Index CMI dosiahol vo Vysokej nad Uhom takmer hodnotu -4, čo potvrdzuje naozaj extrémne suché podmienky v danej lokalite. Na zvyšnej časti nížiny zaznamenávame o niečo vyššie hodnoty. Suché obdobie na východe krajiny však pretrváva už o niekoľko týždňov dlhšie než na Podunajskej nížine, v rámci ktorej je porovnateľne dlhé a závažné suché obdobie len v okolí Žihárca. Veľmi suché až extrémne suché podmienky potvrdzuje aj index CMI na oboch monitorovaných nížinách.

Vyhliadka do 16.8.2015

V nasledujúcom týždni očakávame ďalšie zhoršenie vlahovej bilancie najmä na Východoslovenskej nížine, kde očakávame veľmi vysoké teploty vzduchu počas celého týždňa, pričom v druhej polovici môže výsušne pôsobiť aj predpokladaný slabý vietor. Na Podunajskej nížine neočakávame žiadnu zmenu, naďalej teda bude pretrvávať veľmi suché až extrémne suché obdobie. Vlahovú bilanciu by mohli lokálne zlepšiť iba búrky, ktoré sú však očakávané len ojedinele.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Mochovce

Dudince

Milhostov

Somotor

Orechová

Vysoká nad Uhomskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑