SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

17 AUG 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 16.8.2015

17.8.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 10.8. - 16.8.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni vplyvom končiacej vlny horúčav sa vlahová bilancia sledovaná indexmi SPI a SPEI veľmi nemenila, prípadne dochádzalo k jej miernemu zhoršeniu. Zmenu priniesli až víkendové zrážky, ktoré na juhozápade Podunajskej nížiny podmienili výrazné zlepšenie situácie, aj keď k ukončeniu suchého obdobia nedošlo ani na jednej zo staníc. V Žihárci, Bratislave – Ivanke a Piešťanoch pritom padlo viac ako 26 mm zrážok. To len dokazuje, aký výrazný deficit sa naakumuloval v priebehu posledných mesiacov. Zrážky ešte neboli pozorované na Východoslovenskej nížine, indexy SPI a SPEI naďalej plynulo klesali. Najhoršia situácia je momentálne práve na Východoslovenskej nížine, ale aj v okolí Nitry, Hurbanova a Mochoviec, kde sme do konca uplynulého týždňa pozorovali stále veľmi suché podmienky. Najvýraznejší vzostup hodnôt Z-indexu sme zaznamenali na staniciach Ivanka pri Dunaji a Žihárec, kde Z-index dosiahol kladné hodnoty. Mierne sucho je podľa tohto indexu prevažne na Východoslovenskej nížine. Hodnotu Z-indexu pod -1 na Podunajskej nížine majú len Nitra a Dudince. Podľa hodnôt CMI je najvýraznejšie sucho stále na Východoslovenskej nížine. Somotor a Vysoká nad Uhom majú CMI už menšie ako -4. Na týchto dvoch staniciach  sa ešte zrážky za mesiac august do 16.8. nevyskytli, a tak aj vplyvom horúceho počasia sa sucho prehĺbilo až do extrémnych hodnôt.  Zásadné sucho podľa CMI (hodnoty pod -3) je aj v Milhostove a Orechovej, na Podunajskej nížine sa to týka Nitry, kde spadlo len minimum zrážok v uplynulom týždni. Dočasne najlepšia situácia je v Ivanke pri Dunaji, kde vďaka výrazným víkendovým zrážkam CMI dosiahol hodnotu -0,6.

Vyhliadka do 23.8.2015:

Na začiatku tohto týždňa sa očakávajú výraznejšie zrážkové úhrny vplyvom prechodu zvlneného studeného frontu, ktoré výrazne zlepšia vlahovú bilanciu na oboch monitorovaných nížinách. Očakáva sa tak ukončenie suchého obdobia na Podunajskej nížine. Na Východoslovenskej nížine je deficit príliš vysoký, preto ukončenie sucha z hľadiska indexu SPEI, ani CMI ešte neočakávame.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Mochovce

Dudince

Milhostov

Somotor

Orechová

Vysoká nad Uhomskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑