24 AUG 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 23.8.2015

24.8.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 17.8. - 23.8.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Po veľmi výdatných zrážkach na začiatku uplynulého týždňa, bolo suché obdobie jednoznačne ukončené na celej Podunajskej nížine. Na niektorých miestach nížiny spadlo za týždeň (prevažne za 3 až 4 dni) viac ako 100 mm zrážok, čo je viac, ako v uplynulých mesiacoch. Pri veľmi intenzívnych krátkodobých zrážkach hrozí výrazný povrchový odtok vplyvom zníženej infiltrácie do pôdy, ktorá je po dlhom suchom období na povrchu veľmi vysušená a jej schopnosť absorbovať vodu je v takom prípade výrazne nižšia. Vďaka dlhodobým zrážkam, ktoré nemali len charakter prívalových dažďov, resp. lejakov, povrchový odtok bol len veľmi nízky, voda stíhala infiltrovať do pôdy, čím bola pre krajinu efektívne využiteľnou. Zlá situácia naďalej pretrváva na Východoslovenskej nížine, kde boli zrážky výrazne nižšie a v jej severnej časti dosahovali len hodnoty okolo 1 mm. Najnižšie hodnoty SPI a SPEI indexov pozorujeme vo Vysokej nad Uhom, kde sa pohybujú v intervale pre veľmi suché až extrémne suché obdobie. Na Podunajskej nížine došlo vďaka výdatným zrážkam aj k výraznému vzostupu hodnôt Z-indexu. Stanice Mochovce a Jaslovské Bohunice majú tento index dokonca vyšší ako +6. Vysoké kladné hodnoty sú aj na ostatných staniciach na Podunajskej nížine. Na Východoslovenskej nížine spadlo najviac zrážok v Somotore, preto len tu je Z-index kladný. V Milhostove a Vysokej nad Uhom však hodnoty Z-indexu sú stále pod -1. Výrazné zlepšenie na Podunajskej nížine badať aj na hodnotách CMI. Najvyššia hodnota CMI je už okolo +1 (Mochovce), ale na Východoslovenskej nížine sa hodnoty CMI stále približujú k -4. Vo Vysokej nad Uhom je CMI už druhý týždeň pod hranicou -4. Aktuálne hodnoty indexov CMI a SPEI k 23.8.2015 sú zobrazené aj mapovo.

Vyhliadka do 30.8.2015:

V utorok sa očakáva prechod zvlneného studeného frontu nad našim územím. Ten by však nemal priniesť väčšie množstvo zrážok ani na jednu z nížin. Na Podunajskej nížine očakávame úhrny do 3 mm a na Východoslovenskej nížine neočakávame zrážky žiadne. To spôsobí na východe krajiny ďalšie výrazné prehĺbenie sucha. Hodnoty indexov SPI a SPEI by mali klesnúť na väčšine týchto staníc na extrémne nízke hodnoty (SPI v Milhostove = -3,6 a vo Vysokej nad Uhom = -4,2).

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Mochovce

Dudince

Milhostov

Somotor

Orechová

Vysoká nad Uhom

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑