SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

31 AUG 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 30.8.2015

31.8.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 24.8. - 30.8.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni ovplyvňovali výslednú vlahovú bilanciu ešte stále zrážkové úhrny z 34. týždňa, ktoré boli pozorované na Podunajskej nížine. Preto tu bola situácia v minulom týždni ustálená na hodnotách blízkych normálnym podmienkam a len na niektorých staniciach došlo k minimálnemu poklesu indexov SPI a SPEI. Podobne zachytáva situáciu aj index CMI. Výrazne horšia je situácia na Východoslovenskej nížine, kde došlo k ďalšiemu výraznému prehĺbeniu sucha. Pokles indexov SPI a SPEI je tu výraznejší oproti Podunajskej nížine, nakoľko zrážky neboli pozorované ani v predchádzajúcich týždňoch, pôda je preto suchšia a lepšie sa prehrieva než vlhká pôda. To spôsobilo vyššie minimálne a maximálne  denné teploty vzduchu, a tým vyšší výpar než na západe krajiny. Extrémne hodnoty dosahuje najmä zrážkový index SPI, zrážkový a evapotranspiračný index SPEI a index CMI v Milhostove a Vysokej nad Uhom, ako aj v Orechovej (s výnimkou SPEI). Na  Východoslovenskej nížine tak pozorujeme naďalej extrémne sucho nielen z hľadiska zrážok, ale aj výparu.Aktuálne hodnoty indexov CMI a SPEI k 30.8.2015 sú zobrazené aj mapovo.

Vyhliadka do 6.9.2015:

Očakávaný studený front, ktorý by na územie Slovenska mal prísť v polovici týždňa síce prinesie ochladenie, ale zrážky nie sú na monitorovaných nížinách veľmi pravdepodobné. Očakávame len veľmi nízke úhrny na západe Podunajskej nížiny. Zrážky by mohol priniesť na obe nížiny až víkend za predpokladu predpokladaného vývoja poveternostnej situácie. To spôsobí pokles indexov na všetkých staniciach, aj keď na západe krajiny pôjde len o minimálny pokles. Extrémnejšie sa bude vyvíjať situácia na východe krajiny, kde predpokladáme dokonca výskyt historicky najnižšej hodnoty indexu SPEI v Milhostove (-3,8). Jedny z najnižších hodnôt bude pravdepodobne  dosahovať aj index SPI v Milhostove (-4,1) a Vysokej nad Uhom (-5,2). Podobný vývoj očakávame aj pri indexe CMI.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Mochovce

Dudince

Milhostov

Somotor

Orechová

Vysoká nad Uhomskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑