11 APR 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 10.04.2016

11.4.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 4.4. - 10.4.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulý týždeň začal veľmi teplým a slnečným počasím, ktoré sa postaralo o vysoký výpar a klesanie indexov SPI a SPEI.  Až záver týždňa priniesol na Slovensko zrážky, pričom ich úhrn sa výrazne znižoval v smere zo západu na východ. Najvyššie úhrny zrážok boli zaznamenané na Záhorí, Myjave a v okolí Piešťan. Naopak, len minimálne úhrny do 3 mm sa vyskytli v okolí Medzilaboriec a na Východoslovenskej nížine s výnimkou Orechovej. Pomerne málo zrážok spadlo aj v centrálnej časti a na juhu Podunajskej nížiny. To sa odrazilo aj výraznom náraste hodnôt indexov práve v oblasti Záhoria, avšak na zvyšku Slovenska k ich zmene zväčša nedošlo. Mierne suché podmienky evidujeme na staniciach Podunajskej nížiny a na strednom Slovensku. Na Záhorí a východnom Slovensku sú podmienky blízke normálnym. Jedinou výnimkou je krajný severovýchod (okolie Medzilaboriec) s veľmi suchými podmienkami.

Vyhliadka do 17.4.2016

V tomto týždni očakávame ustálenú vlhkostnú situáciu v prvej polovici týždňa. K zmene by malo dôjsť v druhej polovici týždňa, kedy sa očakávajú výdatnejšie zrážky než boli v tomto týždni. Lepšie na tom bude východná polovica Slovenska, preto najmä v tejto oblasti očakávame výraznejší rast indexov. Vlhkostné podmienky by sa mali mierne zlepšiť aj v západnej časti Slovenska, preto by sa mala väčšina staníc dostať do intervalu normálnych podmienok. Mierne suché podmienky môžu pretrvať v okolí Banskej Štiavnice, Dudiniec a Žiaru nad Hronom.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑