18 APR 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 17.4.2016

18.4.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 11.4. - 17.4.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V predchádzajúcom týždni prešlo cez naše územie niekoľko frontálnych systémov. Aj napriek tomu, na juhu Podunajskej nížiny spadlo len nemerateľné množstvo zrážok. Indexy v týchto oblastiach poklesli. SPI je pod hranicou -2 v Hurbanove, Žihárci a v Dudinciach. SPEI je najnižšie v intervale -1,5 až -2. Najviac zrážok spadlo na rozhraní stredného a východného Slovenska a ojedinele na západnom Slovensku boli týždenné úhrny zrážok do 30 mm. Najpriaznivejšia situácia je na Spiši, kde sú všetky indexy už kladné. CMI sa na väčšine staníc pohybuje okolo nuly, okrem Telgártu, kde je CMI už viac ako +1.

Vyhliadka do 24.4.2016

V najbližšom týždni by malo najviac zrážok spadnúť na strednom a východnom Slovensku do 35 mm. Najsuchšie by malo byť na Záhorí. Najbližší týždeň bude chladnejší a najmä počas týždňa slnečný. SPI bude stále  pod hranicou -2 na juhu Podunajskej nížiny. Na Východoslovenskej nížine hodnoty SPEI a SPI slabo poklesnú. Zlepšenie nastane najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Tam, kde boli vyššie hodnoty CMI, tak opäť nastane ich slabý pokles. Inde bude CMI aj na konci budúceho týždňa blízke nule.  skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑