25 APR 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 24.4.2016

25.4.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 18.4. - 24.4.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

Uplynulý týždeň priniesol zrážky prevažne len na stredné Slovensko. Naopak, najmenej zrážok spadlo na Podunajskej a Záhorskej nížine. Na západnom Slovensku prevažovalo slnečné počasie, aj keď teplotne bol na tom mierne lepšie východ krajiny. Z tohto dôvodu sa vlahová situácia výraznejšie v týchto oblastiach nemenila. Najnižšie hodnoty indexov SPI a SPEI nadobudli stanice v centrálnej časti Podunajskej nížiny, na juhu stredného a východného Slovenska. Práve na Východoslovenskej nížine je momentálna situácia najhoršia. CMI index vzhľadom na vlahu v nižších vrstvách pôdy naznačuje podmienky blízke normálnym.

Vyhliadka do 1.5.2016

Uprostred tohto týždňa očakávame zrážky, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť vlahovú bilanciu predovšetkým v západnej polovici územia. Na východnom Slovensku väčšie zmeny neočakávame, keďže zrážky budú len nevýrazné. Na prehlbovaní sucha sa podieľa predovšetkým nedostatok zrážok, nakoľko výpar je a v nasledujúcich dňoch aj bude pomerne nízky vplyvom nižších teplôt vzduchu.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑