02 MÁJ 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 1.5.2016

2.5.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 25.4. - 1.5.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

Dlho očakávané zrážky dorazili na územie Slovenska v priebehu minulého týždňa a podstatne zlepšili vlahovú bilanciu predovšetkým v severnej polovici krajiny. Navyše, výpar nebol vyšší než je normálne v danom období, čo umožnilo aspoň čiastočné doplnenie zásob pôdnej vlahy. Najnižšie úhrny boli namerané na Východoslovenskej nížine a na juhu Košickej kotliny. Z tohto dôvodu majú tieto oblasti ako posledné mierne suché podmienky. Na zvyšnom území sa hodnoty všetkých indexov pohybujú v intervale pre normálne podmienky.

Vyhliadka do 8.5.2016

V prvej polovici tohto týždňa očakávame výraznejšie zrážky, ktoré by mali znovu zlepšiť vlahovú bilanciu najmä na západe Slovenska. Na  východe krajiny, kde je situácia najhoršia predpokladáme zrážkové úhrny až počas víkendu, pričom k významnému zlepšeniu by však dôjsť nemalo.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑