SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

12 JÚN 2017

Monitoring sucha na Slovensku k 11.6.2017

12.6.2017 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, PHD., MGR. MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 11.6.2017

Uplynulý týždeň bol charakteristický prechodom dvoch studených frontov (v utorok a sobotu), ale aj veľmi teplým a slnečným počasím počas zvyšku týždňa. Úhrny zrážok boli zväčša nízke. Na západe územia nedosahovali viac ako 9 mm za týždeň. O niečo lepšie na tom bol stred a východ Slovenska, kde týždenný úhrn zrážok sa pohyboval vo väčšine prípadov od 15 do 30 mm. Vplyvom výskytu búrok a lokálne intenzívnych dažďov sa však môžu vyskytovať aj naďalej pomerne veľké rozdiely aj v rámci menších regiónov. Na druhej strane, západ územia bol najslnečnejší a trvanie slnečného svitu tu dosahovalo 75 – 83 hodín za týždeň. V dôsledku toho boli aj maximálne teploty vzduchu najvyššie v tomto regióne, čo podmienilo aj vysoký týždenný výpar. Ten na západe dosahoval hodnoty od 30 do 38 mm/týždeň, kým pre porovnanie na východe hodnoty výparu len veľmi zriedka presiahli 30 mm/ týždeň. Situácia spojená s nedostatkom vlahy sa tak veľmi v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenila. Naďalej tak monitorujeme veľmi až extrémne suché podmienky na mnohých staniciach na Slovensku. Najlepšie je zatiaľ na tom krajný východ a severovýchod. Naopak, najhoršie podmienky monitorujeme na západe Slovenska.

Vyhliadka do 18.6.2017

Slnečné počasie sprevádzané vysokým výparom očakávame aj naďalej v priebehu pracovného týždňa. To povedie k ďalšiemu zhoršovaniu vlahovej bilancie na celom území Slovenska. V priebehu piatku a víkendu sa očakáva prechod frontu, ktorý by mal priniesť zrážky do všetkých regiónov a tak zmierniť vyskytujúce sa sucho. Ukončenie sucha však aj napriek predpokladaným zrážkam neočakávame.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑