SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Storm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Popis Klimatického atlasu Slovenska

Viazaná kniha vo formáte 490×370 mm má 132 strán. Obsahuje 175 máp a vyše 200 grafov a tabuliek. Obsah Klimatického atlasu Slovenska sa začína úvodnými kapitolami, ktoré pridávajú atlasu rámec geografický, historický a metodický. Nasledujú odborné kapitoly s týmto členením:
 1. Teplota vzduchu
 2. Atmosférické zrážky
 3. Sneh a snehová pokrývka
 4. Vlhkosť vzduchu
 5. Oblačnosť, slnečný svit a slnečné žiarenie
 6. Tlak vzduchu a vietor
 7. Meteorologická charakteristika vyššej atmosféry
 8. Nebezpečné atmosférické javy
 9. Fenologické charakteristiky
 10. Teplota a premŕzanie pôdy
 11. Klasifikácia klímy
 12. Staničná sieť
 
Cieľom atlasu je pokračovať v tradíciách predchádzajúcich mapových diel a najmä nadviazať na Atlas podnebia Československej republiky a to po tematickej ako aj časovej stránke.
Zámerom redakčného kolektívu Klimatického atlasu Slovenska je predložiť ho širokej verejnosti. Je určená pre odborníkov z oblasti prírodných a príbuzných vied, no tiež pre pedagógov, študentov ako aj laickú verejnosť, ktorá má záujem o poznanie klimatického systému Slovenska.
Práce na Klimatickom atlase Slovenska sa začali v roku 2010 v rámci projektu „Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do súčasnej podoby bol spracovaný v minulom roku.
 
Hlavné, nosné mapy atlasu, sú v mierke 1 : 1 000 000, klimatické prvky a charakteristiky, nevyžadujúce podrobnejšiu mierku sú znázornené v škálach 1 : 2 000 000 a 1 : 5 000 000. Text atlasu je rovnako v slovenskej a v anglickej verzii v sprievodnom texte, ako aj v grafických objektoch. Referenčným obdobím pre vypracovanie máp je obdobie 1961 – 2010. Pri niektorých klimatologických prvkoch je však spracovaným obdobím aj 1981 – 2010.
 
Prvým a pre územie Slovenska zároveň do dnešných čias jediným klimatickým atlasom, bol Atlas podnebia Československej republiky (1958) spracovaný za obdobie 1901 – 1950. V niektorých ďalších atlasových dielach,  Atlas SSR (1980) a Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002), boli tiež v špecializovaných kapitolách predstavené vybrané klimatické a fenologické mapy. Ich počet a pokrytie jednotlivých prvkov klímy bol však obmedzený.
 
Ukážky vybraných strán atlasu:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑