SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowdriftsWindVietor na horáchSnowfallLow temperatures Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Príspevky pracovníkov SHMÚ prezentované na konferencii

Efektívne využívanie vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (sucho a nedostatok vody)

Medzinárodná konferencia pod záštitou Prioritnej oblasti 4 Kvalita vody Dunajskej stratégie a ministra životného prostredia Slovenskej republiky


Meteorologické a hydrologické sucho 

           Lotta Blaškovičová, Katarína Melová, Jana Poórová, Peter Škoda
           Lívia Labudová, Maroš Turňa
           Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine v sezóne 2015
           Drought monitoring on the Danubian and East Slovakian Lowland during the season 2015 (slovak-english abstract)
 

Opatrenia proti suchu 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑