SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snowdrifts Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Martin a Vrútky, Ružomberok a okolie » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia

SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v roku 2015 podľa § 9 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov navrhuje aktualizáciu vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia SR po roku 2016. Znečisťujúca látka bude vyňatá z oblasti riadenia kvality ovzdušia až potom, keď bude 3 roky pod limitnou hodnotou pri hodnotení nasledujúci rok.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑