SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitoring hydrologického sucha – M-denné prietoky

Dátum:
Stanica:

M-dennosť priemerných denných prietokov aktuálneho roku je určená porovnaním ich hodnoty s dlhodobými hodnotami M-denných prietokov, stanovenými za referenčné obdobie 1961-2000. Aktuálne hodnotenie zobrazené pre posledný kalendárny deň nemusí zahŕňať ucelený deň (24 h).

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda
  • M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní vo zvolenom období. Obdobie sa volí spravidla v dĺžke jedného roka. Pri M-denných prietokoch za viacročné obdobie symbol M označuje priemernú dobu (počet dní) dosiahnutia alebo prekročenia príslušného prietoku v roku (STN 75 1410-1). V praxi to znamená, že napr. pre 355-denný prietok (Q355d, M=355 dní) platí, že prietok v toku je počas roka v priemere 355 dní rovný alebo väčší než hodnota Q355d.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑