SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperaturesWindStorm Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2018

          
          Pozvánka na odborný seminár
          Zborník

Program odborného seminára

                   Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v povrchovej vode v povodí Dunaja
                   (Mrafková L., Bartík I., Vlk J., Takáčová D., SHMÚ)

                   Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v podzemnej vode v povodí Dunaja
                   (Dadová M., Ľuptáková A., Urbancová J., SHMÚ)

                   Vyhodnotenie trendov v podzemných vodách
                   (Chriašteľ R., SHMÚ)

                   Emisie znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách v povodí Dunaja
                   (Döményová J., Ďurkovičová D., Mrafková L., SHMÚ)

                   ČOV - zdroj znečistenia povrchových vôd farmaceutikami
                   (Mackuľak T. a kol., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava)

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑