SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchRain Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Výstupy zo systému

Výstupy zo systému, prístupové práva

Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

  • Výstupy podľa typu
    • prehľad meraní v tabuľkovej forme,
    • prehľad meraní v grafe,
    • prehľad meraní v mape,
    • analytické výstupy,
    • umiestnenie súborov na ftp-serveroch,
    • výstupy z databázy podľa zadania zákazníkov.
  • Výstupy zo siete SHMÚ podľa prístupových práv
    • denné priemery z vybraných miest pre teletext STV,
    • mesačné štatistiky pre Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete,
    • 10-minútové dáta on-line pre zmluvných partnerov (Úrad jadrového dozoru, Armáda SR, Radiation Warning Centre Vienna, Meteoslužba Maďarskej republiky),
    • 2-hodinové priemery pre European Commission Joint Research Centre, Ispra,
    • mesačné štatistiky pre tlač,
    • denné priemery na svetelných informačných tabuliach o životnom prostredí,
    • dátové výstupy pre študentov a diplomantov,
    • výstupy podľa požiadaviek MŽP SR,
    • výstupy na podklade zákona o slobodnom prístupe k informáciam.
  • Výstupy z dát zmluvných partnerov
    • Dáta, ktoré do radiačnej databázy prichádzajú od partnerov na základe zmluvnej vzájomnej výmeny dát, je možné poskytovať len s ich súhlasom.

Aerosoly

  • Výstupy podľa typu
    • prehľad meraní v tabuľkovej forme,
    • prehľad meraní v tabuľkovej forme za jeden zdroj alebo ročný report,
    • prehľad meraní v grafe,
    • analytické výstupy,
    • výstupy z databázy podľa zadania zákazníkov,
    • ľubovoľný výstup podľa požiadavky dosiahnuteľný prostriedkami SQL jazyka.
  • Výstupy zo siete SHMÚ podľa prístupových práv
    • denné priemery z vybraných miest pre teletext STV,
    • výsledky pre Štátne zdravotné ústavy a Ústav preventívnej a klinickej medicíny,
    • výsledky pre Slovenské ústredie radičnej monitorovacej siete
    • dátové výstupy pre študentov a diplomantov,
    • výstupy podľa požiadaviek MŽP SR,
    • výstupy na podklade zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑