SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Storm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Kontaktné adresy a osoby

ČMS Meteorológia a Klimatológia

Mgr. Branislav Chvíla
(Koordinátor ČMS)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415162
E-mail: branislav.chvila@shmu.sk

Sieť pozemných synoptických staníc:

RNDr. Marián Jakubek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415955
E-mail: marian.jakubek@shmu.sk

Sieť meteorologických radarov:

Mgr. Marián Jurašek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415957
E-mail: marian.jurasek@shmu.sk

Meteorologické družicové merania:

Mgr. Marián Jurašek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415957
E-mail: marian.jurasek@shmu.sk

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania:

Ing. Dalibor Galo
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415198
E-mail: dalibor.galo@shmu.sk

Sieť zrážkomerných staníc:

Ing. Dalibor Galo
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415198
E-mail: dalibor.galo@shmu.sk

Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celkového ozónu:

Mgr. Anna Pribullová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Aerologické a radiačné centrum Gánovce
058 01 Poprad-Gánovce
tel: +52 7731097
E-mail: anna.pribullova@shmu.sk

Sieť fenologických staníc:

Mgr. Zora Snopková, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zelená 5
974 01 Banská Bystrica
tel: +48 4729665
E-mail: zora.snopkova@shmu.sk

Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti:

RNDr. Ľubica Jančovičová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415178
E-mail: lubica.jancovicova@shmu.sk

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry:

RNDr. Marián Jakubek
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415955
E-mail: marian.jakubek@shmu.sk

Rádiosondážne merania:

Mgr. Anna Pribullová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Aerologické a radiačné centrum Gánovce
058 01 Poprad-Gánovce
tel: +52 7731097
E-mail: anna.pribullova@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑