SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWindSnowdrifts Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Sieť meteorologických rádiolokátorov SR

Metainformácie o databáze


Archívne údaje pozostávajú z produktov prevažne vo forme rastrových obrázkov a vo forme binárnych dát (objemové dáta z rádiolokátora, rádiolokačné údaje zo siete CERAD, údaje zo systému na detekciu a lokalizáciu atmosférických výbojov SAFIR).Tieto sú uložené mimo prostredie KMIS.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑