SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prístupové práva užívateľov k informáciám

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

Prístupové práva užívateľov k informáciám

Údaje sa poskytujú v zmysle Zákona č. 211/2000 Zb. o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Základné namerané prvky sú poskytované zdarma, stupeň spracovateľnosti údajov je zohľadnený pri tvorbe ceny informácií a poskytuje sa za úhradu. Údaje sa poskytnú na základe požiadavky adresovanej na SHMÚ, Divíziu Meteorologická služba.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑