SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperaturesStorm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prístupové práva užívateľov k informáciám

Sieť fenologických staníc

Prístupové práva užívateľov k informáciám

Údaje sa poskytujú v zmysle Zákona č. 211/2000 Zb. o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Základné namerané prvky sú poskytované zdarma, stupeň spracovateľnosti údajov je zohľadnený pri tvorbe ceny informácií a poskytuje sa za úhradu. Údaje sa poskytnú na základe požiadavky adresovanej na SHMÚ, Divíziu Meteorologická služba.