SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Low temperaturesGround ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

Metainformácie o databáze:

Údaje zo subsystému pre merania v prízemnej vrstve atmosféry (stožiarové merania) sa zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú do súborov v počítači v Jaslovských Bohuniciach, ktorý tvorí súčasť meracieho systému a zálohujú sa na CD nosičoch.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑