SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Zodpovední pracovníci a ich kontaktné adresy

 

Čiastkový monitorovací systém - Voda

Koordinácia subsystémov ČMS-Voda

RNDr. Peter Škoda
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 439
E-mail: peter.skoda@shmu.sk

Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

Ing. Lotta Blaškovičová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 274
E-mail: lotta.blaskovicova@shmu.sk

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Ing. Eugen Kullman
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 451, +421 2 54 776 146
E-mail: eugen.kullman@shmu.sk

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd

Ing. Lea Mrafková, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 225
E-mail: lea.mrafkova@shmu.sk

Kvalitatívne ukazovatele podzemných vôd

Mgr. Andrea Ľuptáková
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 214
E-mail: andrea.luptakova@shmu.sk

Termálne a minerálne vody

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Inšpektorát kúpeľov a žriediel
Limbová 2
837 52  Bratislava
tel: +421 2 59 373 281
E-mail: jarmila.bozikova@health.gov.sk

Závlahové vody

RNDr. Vladimír Píš
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13  Bratislava
tel: +421 2 49 105 091
E-mail: pis@hmsp.sk

Rekreačné vody

RNDr. Zuzana Valovičová
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská 52
826 45  Bratislava
tel: +421 2 42 284 383
E-mail: valovicova@uvzsr.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑